« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Závěrečný účet za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210408090332.pdf (3.07 MB)
“Litžnce: D1 VD XCRGBZUC /ZU1 (01012020 /01012020)
<br> Ev.číslo: J&J/m (.Vyvěšeno: \f-Ýí Zaz/- Sejmuto:
<br> Obec Hněvošice
<br> Vyvěšeno í způsobem umožňující (řádkový přístuW
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 *
<br> (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00300071
<br> název Obec Hněvošice ulice,č.p.Opavská 170 obec Hněvošice
<br> PSČ,pošta 74735
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 553762669
<br> fax 553762669
<br> e-mail hnevosice©hnevosice.cz WWW stránky hnevosice.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Evidenční číslo: W/ZÝZ/
<br> Závěiečný účet byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup dne: f— ?.% Z / Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne:
<br> Piojednáno v Zastupitelstvu obce Hněvošice dne: ;.QQ Zg 2/
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Em.2021 72/5762“ Zpracováno systémem UCÉ©_GOI?—DIC© spol—; r— 0 strana 1/ 11
<br> Licence: D 1 VD
<br> |.P_LNĚNÍ ROZPOČTÉŘÍJNIÚ—
<br> Text
<br> Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> XCRGBZUC /ZU1 (01012020/01012020)
<br> Schválený rozpočet
<br> 14 926 000,00 403 501,00
<br> 324 000,00 15 653 501,00
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového fřlděnl rozpočtové skladby
<br> Rozpočet po změnách
<br> 14 901 000,00 392 501,00 36 000,00
<br> 6 233 017,60 21 562 518,60
<br> SkrEačnost
<br> 13 382 119,25 375 294,31 35 379,00
<br> 5 423 395,60 19 216 188,16
<br> schválený r...

Načteno

edesky.cz/d/4569194

Meta

Rozpočet   Volby   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz