« Najít podobné dokumenty

Obec Lípa - Usnesení č. 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
15 <.>
<br> které se konalo dne 7.4.202l v iídelně ZAS Lípa v 19,00 hodin
<br> Zastupitelstvo obce Lípa:
schvaluie:
<br> 1.usnesení z minulého zasedáni zastupitelstva
2.programjednání
3.ověřovatele zápisu a usnesení
4.Rozpočtové opatření č.3 pro rok2021
5.Pravidla pro pronajírnání obecních bytů,včetně preference samoživitelů,senioru a
<br> mladých rodin a výběru nájemníků u akce,<,> Obec Lípa - novostavba multifunkčního
domu s obecními byty"
<br> 6.návrh smlouvy o pronájmu obecních bytů se zakotvením zákazupronájmu bytu
třetím osobám a zákazu podnikání v pronajatém bytu (tzn.zákaz započteni nákladů
do základu daně z příjmu) u akce,<,> Obec Lípa - novostavba multifunkčního domu
s obecními byty"
<br> 7.nájemné za l m2 plochy bytu v minimálrrí výši 50.-Kč lmZ u akce,<,> obec Lípa -
novostavba multifunkčního domu s obecními byty"
<br> 8.seznam žadatelů o přidělení obecního bytu (evidenci podaných žádostí) u akce
<,>,Obec Lípa - novostavba multifunkčního domu s obecními byty"
<br> bere na vědomí:
<br> 1.usnesení rady obce z 7.4.2021
2.příspěvky v diskusi
<br> neschvaluie:
<br> 1.žádosto finanční příspěvek pro Linku bezpeči,z.s <.>,Ústavní 95,181 02Praha
<br> navrhovatelé usnesení : XXXXX Edr;
<br> XXXX XXXXXXXX
<br> Ing.Jiří Kuncstarosta obce:
<br> *uaeáMgaX ur uLLbr-r;a§e€ !.+.2or(

Načteno

edesky.cz/d/4569182

Meta

Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz