« Najít podobné dokumenty

Obec Benecko - ÚPRAVY PROVOZU-Bátovka-část Pod Hradem-Prakovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Benecko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_892688034_1_návrh_DIO_Horní_Štěpanice_Bátovka_cdr (2.23 MB)
návrh DIO sil.III/28624 - oprava mostu č.28624-3 + vodovod Bátovka
<br> oprava mostu
<br> vo
do
<br> vo
d
<br> IS 11a - sil.III/28624
u obce H.Štěpanice
uzavřena
<br> detail
<br> sil.III/28624
<br> UOBCE
<br> H.ŠTĚPANICE
<br> UZAVŘENA
<br> IP 22 - sil.III/28624
u obce H.Štěpanice
uzavřena
<br> BENECKO
<br> H.ŠTĚPANICEIS 11b - Benecko
IS 11b - H.Štěpanice
<br> sil.III/28624
<br> U OBCE
<br> H.ŠTĚPANICE
<br> UZAVŘENA
<br> IS 11a - sil.III/28624
u obce H.Štěpanice
uzavřena
<br> B 1
E 3a - 1,5 km
<br> IS 11c
<br> IS 11c
<br> BENECKO
<br> IS 11b - Benecko
<br> BENECKO
<br> BENECKO
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
sil.III/28624
<br> U OBCE
<br> H.ŠTĚPANICE
<br> UZAVŘENA
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> sil.III/28624
U
O
<br> B
C
E
<br> H
<.>
Š
TĚ
<br> P
A
N
IC
E
<br> U
ZA
<br> V
Ř
E
N
A
<br> POZOR
<br> sil.III/28624U OBCEH.ŠTĚPANICEUZAVŘENA
<br> IS 11c
<br> IP 22 - sil.III/28624
u obce H.Štěpanice
uzavřena
<br> IP 22 - sil.III/28624
u obce H.Štěpanice
uzavřena
<br> IS 11b - BeneckoIS 11b - Benecko
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> sil
<.> I
II/
28
62
4
<br> U
OB
<br> CE
<br> H <.>
ŠT
<br> ĚP
AN
<br> IC
E
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> IP 22 - sil.III/28624
u obce H.Štěpanice
uzavřena
<br> BENE
CKO
<br> IS 11b - Benecko
<br> BENECKO
<br> IS 11b - Benecko
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br> sil.III/28624
<br> U
O
<br> B
C
E
<br> H
<.>
Š
TĚ
<br> P
A
N
IC
<br> E
<br> U
ZA
<br> V
Ř
E
N
A
<br> IP 22 - sil.III/28624
u obce H.Štěpanice
uzavřena
<br> BE
NE
<br> CK
O
<br> IS 11b - Benecko
<br> BEN
ECKO
<br> IS 11b - Benecko
<br> POZOR
<br> sil.III/28624U OBCEH.ŠTĚPANICEUZAVŘENA
IP 22 - sil.III/28624
<br> u obce H.Štěpanice
uzavřena
<br> BENECKO IS 11b - Benecko
<br> POZOR
<br> sil.III/28624
<br> U OBCE
<br> H.ŠTĚPANICE
<br> UZAVŘENA
<br> BENECKOIS 11b - Benecko
<br> IP 22 - sil.III/28624
u obce H.Štěpanice
uzavřena
<br> IS 11c
<br> IS 11c
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
sil.III/28624
<br> U
OB
<br> CE
<br> H
<.>
ŠTĚPA
<br> N
ICE
<br> U
ZAVŘEN
<br> A
<br> IP 22 - sil.III/28624
u obce H.Štěpanice
uzavřena
<br> B...
priloha_892688034_0_Stanovení PÚP, Horní Štepanice, vodovod Bátovka, SIZ vz. Nešvera_001.pdf (186.61 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE
odbor dopravy
Masarykovo náměstí 82,514 01 Jilemnice
<br>
<br> SPIS.ZN.: MUJI-803/2021/OD
Č.J.: PDMUJI.4570/2021/OD
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Zuzana Hrstková,DiS <.>
481 565 310,734 232 240
hrstkova@mesto.jilemnice.cz
<br> DATUM: 25.3.2021
<br>
<br>
STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
15.3.2021 žadatel
<br> SIZ s.r.o <.>,IČO 27265480,468 45 Velké Hamry 694 <,>
kterého zastupuje XXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Jabloňová XXX,XXX XX Liberec
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikace: silnice č.III/29626 v k.ú.Horní Štěpanice,Dolní Štepanice,Mrklov obce Benecko
<br> termín: 10.4.2021 – 27.9.2021
<br> akce: JILEMNICE-vodovod Bátovka I.stavba část vdj Pod Hradem Prakovice
<br> takto: dopravní značení IP22 („Změna organizace dopravy“),IP10a („Slepá pozemní
komunikace“),E 3a („Vzdálenost“),B1 („Zákaz vjezdu všech vozidel v obou
směrech“),A15 („Práce na silnici“),Z2 („Zábrana pro označení uzavírky“),E13
(„Text nebo symbol“),IS 19a („Směrová tabule pro cyklisty“),C 2b („Přikázaný směr
jízdy vpravo“),E7b („Směrová šipka pro odbočení“),C2c („Přikázaný směr jízdy
vlevo“),IS 11a („Návěst před objížďkou“) bude umístěno dle přílohy „Situace DIO“ <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozem...

Načteno

edesky.cz/d/4569180

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Benecko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz