« Najít podobné dokumenty

Obec Cítov - Opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cítov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Městský úřad Mělník
Náměstí Míru 1,276 01 Mělník
<br> Odbor dopravních a správních agend
<br> Váš dopis
značka: ;
Ze dne: 8.2.2021 Obec Cítov
Naše značka: 14335/DSA/21/VABR Cítov č.p.203
Vyřizuje: XXXXXX XXXXX XXX XX Cítov
T.: XXX XXX XXX
E: v.brenn@melnik.cz
Mělník: 7.4.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Městský úřad Mělník,odbor dopravních a správních agend,jako příslušný správní orgán
podle §124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,ve
smyslu ust.§77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po předchozím vyjádření Policie
ČR KŘPSK DI Mělník pod č.j.: KRPS-104-1/ČJ-2020-010606 a správce komunikace v
souladu s §§ 171,172,173,174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje formou opatření obecné povahy -
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> 1.Místo a DZ: bezejmenná místní komunikace vedle kulturního domu v obci Cítov –
- svislé dopravní značení B 4 (zákaz vjezdu nákladních automobilů + E 5 (nejvyšší
povolená hmotnost) 3,5 t
- svislé dopravní značení B 29 (zákaz stání) + E 9 (druh vozidla)
dle grafického návrhu – DIO
2.Důvod : vymezení zákazu stání
2.Odpovědnost: Obec Cítov,tel.315692134
3.Platnost úpravy: trvale od uplynutí vývěsní doby opatření obecné povahy <.>
<br> Další podmínky:
<br> a) Dopravní značení bude reflexního provedení,základní velikosti a v souladu s vyhláškou
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a
bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 a aktuálních zásad TP 65 <.>
<br> b) Instalaci dopravního značení provede odborná osoba,a to dle výše uvedených předpisů
a grafického návrhu dopravního značení na náklady žadatele,který je nedílnou součástí
tohoto návrhu opatření obecné povahy <.>
<br> c) Městský úřad Měln...

Načteno

edesky.cz/d/4569161

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cítov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz