« Najít podobné dokumenty

Město Žulová - Usnesení z 14.zasedání zastupitelstva města ze dne 31.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žulová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 14.zasedání zastupitelstva města ze dne 31.3.2021
U s n e s e n í
ze 14.zasedání Zastupitelstva města Žulová <,>
<br> konaného dne 31.3.2021 v zasedací místnosti Městského úřadu Žulová
<br>
1.Zastupitelstvo města s c h v a l u j e :
<br>
<br> 1.Program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu <.>
Pro : 14 Proti : 0 Zdrželo se hlasování : 0
<br> 2.Ověřovatele zápisu ve složení : XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX <.>
Pro : XX Proti : X Zdrželo se hlasování : 2
<br> 3.Předložený návrh rozpočtu města Žulová na rok 2021 v celkové výši 34 mil.Kč <.>
Rozpočet je schválen dle:
<br> - výdaje dle odvětvového členění rozpočtové skladby (tzn.oddíl § - položka)
- příjmy dle odvětvového a druhového členění rozpočtové skladby (tz.oddíl § -
<br> položka)
- financování dle druhového členění rozpočtové skladby (tzn.položka) <.>
<br> Pro : 14 Proti : 0 Zdrželo se hlasování : 0
4.Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s FK STOMIX Žulová (dále jen
<br> „Smlouva“),na činnost v roce 2021 a poskytnutí dotace ve výši 230.000,- Kč a
pověřuje starostu města podpisem Smlouvy <.>
<br> Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1
5.Předložení rozpis plateb Mikroregionu Žulovsko na rok 2021 a schvaluje příspěvek
<br> města Žulová ve výši 83.876,- Kč <.>
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0
6.Odpis majetku města dle provedených inventarizací k 31.12.2020 – viz příloha č.1 <.>
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0
7.Uzavření dohody o provedení práce (sekání,údržba prostranství kolem lomu
<br> Ostrůvek v místní části Starost) mezi městem Žulová a panem Jaroslavem Osinou <,>
bytem Žulová 103.Odměna je stanovena ve výši 100,- Kč / hodinu.Odměna bude
vyplácena v četnosti 1x za 1/2 roku dle předloženého výkazu práce <.>
<br> Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1
8.Smlouvu o poskytnutí služeb bankomatu (dále jen „Smlouva“) uzavřenou mezi
<br> poskytovatelem Euronet Services,spol.s r.o <.>,se sídlem Pobřežní 3,186 00 Praha 8 <,>
IČO: 25608452 a klientem městem Žulová,se sídlem Hlavní 36,790 65 Žulová,IČO:
00303682 a pověřuje starost...

Načteno

edesky.cz/d/4569155

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žulová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz