« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves I - záměr obce Nová Ves I

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-obce-nova-ves-i.pdf
OÚ Nová Ves I Václavské nám.22 PSČ 280 02 tel.: 321762214
<br> v Nové Vsi I dne 8.4.2021
<br> Obecní úřad Nová Ves I
<br> OZNAMUJE
<br> záměr obce Nová Ves I
<br> smluvně zřídit věcné břemeno a právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> pozemek ve výlučném vlastnictví obce Nová Ves I:
<br> - pozemek p.č.1631/1
<br> v kat.území Nová Ves I,(LV 10001) zapsáno vKN u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Kolín <.>
<br> Jedná se o stavbu ČEZ Distribuce,a.s.dle smlouvy č.12-12-6002533/SOBS/001.Stavba —
<br> Nová Ves I,Václavské náměstí u č.p.166,— přeložka v souvislost se stavbou chodníku.Dle přiloženého situačního plánku <.>
<br> Vyvěšeno dne : JJ) & QJ/
<br> Sejmuto dne :
<br> Ing.ÍVIiloslav Zapletal *
<br> Starosta
<br> ?ĚiLOMA — 244141212,MMO 51—141) & cz? Malina/cam
<br> dem.rozp.skřine SR502/K VW-í—R?
<br> »\vč.zdéného gn <.>
<br> \\
<br> \.'! o - a; s \.„ Ý.! (39,[03\ v:),' \'5/ 9:- ',O.! “%.<.> [:.Ír
<br> nova mfp.: r: SR502/NKW2.R7 v plast.;amři na po:.parc.č.1631/1 \ \ přepojit 2x stav.kNN 1x14! YKYJ3x240+120mm2 \ 1x1-A YKYJ3x120+ 70mm? dále vývod do XXXX.ved.X-A YKYJXxXXU+ XXmm? datapřepojení č.p.166 1- YKYJfoGmm? uzemnění FeZnaaxlmm _ 20:11,max.100hm (propojit : uzemněním svodíčú pře—pěti)
<br> “OZOR !!!
<br> štávající odzemni zařízenizakresleno,<.> '.muze or entačně.Před započetím Přf styku odzemnlchf na zemních,'ýkopových prací nutno nechat vytýčít „; zařizení održetzejména SN 73 6005M
<br> ___

Načteno

edesky.cz/d/4569152

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz