« Najít podobné dokumenty

Obec Bořetice - Pozvánka na XVIII. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bořetice - 28.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bořetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1
POZVĚIÉEI na XVIII.veřejně zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,Jkterě se Mteční ve středu 28.dubna 2021 Začátek iednání ie v 18:00 hodin Jednání svolává: starosta obce XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Program iednání XVIII.veřeiného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,které se bude konat ve středu—328.dubna 2021 Začátek zasedání ie v 18:00 bog
<br> Zaháiení iednání,kontrola prezence,schválení programu jednání Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu ;právv z iednání Radv obce Bořetice od posledního zasedání a informace rady Kontrola plnění usnesení z posledního veřelliého zaglání ZO Zprávv z jednání výborů a komisí Interpelace,náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice Proiednání zveřejněníJzáměrů prodeíů pozemků nebo částí pozemků: 7.1 projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.2677/2,k.ú.Bořetice u Hustopečí 7.2 projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.2677/2,k.ú.Bořetice u Hustopečí 7.3 projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.2677/2,k.ú.Bořetice u Hustopečí 7.4 projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku 133/159,k.ú.Bořetice u Hustopečí 8.Proietlnání a schválení prodeie pozemků nebo částí pozemků: 8.1 projednání a schválení prodeje části pozemku 4671/1,k.ú.Bořetice u Hustopečí 8.2 projednání a schválení prodeje části pozemku p.č.4260/5,k.ú.Bořetice u Hustopečí 9.Projednání a schválení výk_up_u pozeniů: 9.1 projednání a schválení výkupu části pozemku p.č.2600/2 a p.č.2599,vše v k.ú.Bořetice u Hustopečí,od soukromého majitele (pod místní komunikací „Tálky za kostelem“) 9.2 projednání a schválení výkupu části pozemku p.č,2938,v k.ú.Bořetice u Hustopečí,od soukromého majitele (pod místní komunikaci) 9.3 projednání a schválení výkupu části pozemků p.č.2939 a p.č.2940,vše v k.ú.Bořetice u Hustopečí,od soukromého majitele (pod místní komunikaci) 9.4 projednání a schválení výkupu pozemku p.č.1176/ 143,k.ú.Bořetice u Hustopečí,od soukromého majitele (přilehlý pozemek k místní komunikací) 10.Projednání a schválen...

Načteno

edesky.cz/d/4569149

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bořetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz