« Najít podobné dokumenty

Obec Prachovice - Veřejné zasedání zastupitelstva obce - 15.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prachovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
· P O Z V Á N K A
V souladu se zákonem č.128/2000Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů
<br> SVOLÁVÁM
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PRACHOVICE
<br>
I.DATUM : 15.4.2021 v 18.00 hod <.>
II.MÍSTO : Obecní úřad v Prachovicích - zasedací místnost
<br> III.PROGRAM :
1.Zahájení,přivítání zastupitelů a občanů
2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4.Zadávací dokumentace pro zakázku „ Stavební úpravy kulturního domu v Prachovicích“
5.Projednání žádosti o vydání OZV obce omezující hluk
6.Záměr obce č.1/21 o pronájmu části pozemku p.č.49/1
7.Prominutí nájemného – služby v nebytových obecních prostorech
8.Finanční a organizační záležitosti MŠ a ZŠ Prachovice
9.Obecní knihovna – výměnný fond
10.Dopravní zklidnění sídliště Bučina
11.Rozpočtové opatření č.2/2021
12.Různé
13.Diskuze
14.Výpis usnesení
15.Závěr
<br>
<br> V Prachovicích 8.4.2021 Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX
starostka obce
<br>
<br>
Prosíme přítomné o dodržení hygienických nařízení

Načteno

edesky.cz/d/4569129

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prachovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz