« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytnice - 26/2021 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice konaného dne 25. 3. 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice (25. 3. 2021).pdf [0,65 MB]
OBEC ROKYTNICE Rokytnice 143,751 04 Rokytnice
<br> Usnesení 15.zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice konaného dne 25.3.2021
<br> Usnesení UZOI15l1/2021: Zastupitelstvo obce Rokytnice schvaluje jako zapisovatele Ing.Jana Dostála a jako ověřovatele zápisu XXXXX XXXXXXXXXXX a Ing.XXXXXXX XXXXX <.>
<br> Usnesení UZOIXXlX/XXXX:
<br> Zastupitelstvo obce Rokytnice schvaluje program 15.zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice 1.Zahájení,určeni zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Schválení programu 15.zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice
<br> Zpráva o činnosti RO
<br> Kontrola usnesení 20
<br> Zpráva Policie CR o stavu veřejného pořádku
<br> Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie
<br> Studie novostavby základni školy
<br> Monitoring a čištění kanalizace
<br>.Kupní smlouva KS-1821 na prodej pozemku p.č.st.589
<br> 10.Realizace Kupní smlouvy KS-5719 na nákup pozemků a budovy ZS Pobečví
<br> 11.Dohoda o provedení práce
<br> 12.Různé
<br> 13.Závěr
<br> wwwwwřww
<br> Usnesení UZOI1 513/2021: Zastupitelstvo obce Rokytnice bere na vědomí zprávu o činnosti RO ke dni 25.3.2021 <.>
<br> Usnesení UZOI15/412021: Zastupitelstvo obce Rokytnice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 20 ke dni 25.3.2021 <.>
<br> Usnesení UZOI1 515/2021 : „ Zastupitelstvo obce Rokytnice bere na vědomí Zprávu Policie CR o stavu veřejného pořádku v obci Rokytnice <.>
<br> Usneseni UZOI15/6/2021:
<br> Zastupitelstvo obce Rokytnice schvaluje záměr využívat výkonů obecní policie obce Kokory,bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie VS-2021 a pověřuje radu obce jejím projednáním,časovým a věcným upřesněním a schválením <.>
<br> Usnesení UZOI15/7/2021 :
<br> Zastupitelstvo obce Rokytnice schvaluje Studií novostavby základní školy a pověřuje radu dalšími kroky majetkoprávní,projektové a dotační přípravy akce.Další postup průběžně předkládat
<br> k projednání do zastupitelstva <.>
<br> Usnesení UZOI1 518/2021:
<br> Zastupitelstvo obce Rokytnice schvaluje další postup řeše...

Načteno

edesky.cz/d/4569117

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz