« Najít podobné dokumenty

Obec Skalice u České Lípy - Zápis z 24. zasedání ZO Skalice u České Lípy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skalice u České Lípy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24. zasedání.pdf (230.23 kB)
1
<br>
<br> Zápis z 24.zasedání Zastupitelstva obce Skalice u České Lípy konaného dne 08.03.2021
<br> od 17:30 hod.na Obecním úřadě Skalice u České Lípy
<br>
<br>
<br>
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXXX <,>
<br> XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Omluveni: MUDr.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br>
<br> Zapisovatel: XXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Návrh programu:
<br> 1.Zahájení
2.Kontrola usnesení z 23.zasedání ZO dne 01.02.2021
3.Rozpočet obce na rok 2021
4.a) Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb Svazku obcí Novoborska <,>
<br> pro rok 2021
<br> b) Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Novoborska,na období 2021 – 2025
<br> 5.Pozemky
6.Různé
7.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) zahájil a vedl starosta obce XXXX XXXXXXXXXX <.>
Konstatoval,že ZO je usnášení schopné a že bylo řádně svoláno.Oznámení o konání a návrh
<br> programu byly vyvěšeny na úřední desce.ZO schválilo předložený návrh programu <.>
<br> Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0
<br>
<br>
<br> 2.ZO vzalo na vědomí provedenou kontrolu usnesení ze zasedání ZO dne 01.02.2021
<br>
<br>
3.ZO schválilo schodkový rozpočet na rok 2021: příjmy +33.797.600,- Kč,výdaje +41.461.100,-
Kč,financování +7.663.500,- Kč
<br> Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0
<br>
<br>
<br> 4.a) ZO schválilo smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb Svazku obcí
Novoborska na rok 2021,mezi Městem XXXX XXX a Obcí Skalice u České Lípy (příspěvek
<br> obce činí 137.970,- Kč)
<br> Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 1 (Hrdlička)
<br>
<br> b) ZO vzalo na vědomí Čtvrtý komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Novoborska na
<br> období 2021 – 2025 (dokument je zveřejněn na stránkách města XXXX XXX a Svazku obcí
<br> Novoborska)
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> 5.a) ZO schválilo:
<br>  Záměr na prode...

Načteno

edesky.cz/d/4569115

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skalice u České Lípy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz