« Najít podobné dokumenty

Město Nasavrky - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Slatiňanská a Havlíčkova ulice Nasavrky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nasavrky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Slatiňanská a Havlíčkova ulice Nasavrky
1/4
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111,fax: 469 657 535
Resselovo náměstí 77,537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu
Adresa pracoviště: Pardubická 67,537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi,IČ: 00270211
<br>
Spis.zn.: CR 018804/2021
Č.j.: CR 018988/2021 ODP/Šu
Váš dopis ze dne
Vaše značka:
Spis.a skart.znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jana.supikova@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 8.4.2021
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y
<br>
Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací jako příslušný
správní úřad dle ustanovení § 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě
žádosti podané společností DZ Stavební s.r.o.(IČO 08963215),se sídlem Píšťovy 821,537
01 Chrudim (dále jen „žadatel“),dne 07.04.2021,a písemného vyjádření Policie České
republiky,Územního odboru Chrudim,Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu
na pozemních komunikacích č.j.KRPE-18511-1/ČJ-2021-170306 ze dne 01.04.2021 <,>
<br>
s t a n o v í
<br>
podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle vyhlášky
číslo 294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
přechodnou úpravu provozu – užití přenosných dopravních značek svislých,vodorovných <,>
světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:
<br> 1.Rozsah omezení provozu: dopravní omezení <.>
<br> 2.Na pozemní komunikaci: místní komunikaci (dále jen „MK“) a silnici III/337 65
<br> v ulicích Slatiňanská a Havlíčkova v obci (místní části) Nasavrky <.>
<br> 3.V úseku (místě) pozemn...

Načteno

edesky.cz/d/4569102

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nasavrky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz