« Najít podobné dokumenty

Obec Želešice - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SLP-OV_25140-21_situace_prechodneho_DZ.pdf (PDF 1.49 MB)
7
<br>
m
<br> s
il.II/1
<br> 5
2
<,> u
<br> l.2
4
<.> D
<br> U
B
<br> N
A
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> 0
<br> m
<br> 5
0
<br>
m
<br> cca 50m
<br> 0
<br> m
<br> 1
0
<br>
m
<br> 5
0
<br>
m
<br> 7
0
<br> 5
0
<br> 1
0
<br> 0
<br> m
<br> 2
0
<br> 0
<br> m
<br> 1
0
<br>
m
<br> V5
<br> V5
<br> 3
<br> m
<br> 0
<br> m
<br> 5
0
<br>
m
<br> 0
<br> m
<br> 1
0
<br>
m
<br> 5
0
<br>
m
<br> 1
0
<br>
m
<br> cca 50 m
<br> 3
<br> m
<br> V5
<br> V5
<br> A15
A10
E7b
<br> 870,7 m
<br>
<br> 7
<br>
m
<br> s
il.II/1
<br> 5
2
<,> u
<br> l.2
4
<.> D
<br> U
B
<br> N
A
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> 0
<br> m
<br> 5
0
<br>
m
<br> 0
<br> m
<br> 1
0
<br>
m
<br> 5
0
<br>
m
<br> 1
0
<br>
m
<br> cca 50 m
<br> 3
<br> m
<br> V5
<br> V5
<br> A15
A10
E7b
<br> 600,7 m
<br>
<br> 7
<br>
m
<br> m
<br> i
n
<br> <.>
<br> 1
<br> <,>
5
<br>
m
<br> c
<br> c
<br> a
<br>
2
<br> 8
<br>
m
<br> c
<br> c
<br> a
<br>
2
<br>
m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
SLP-OV-25140-21_KZA_PUP_033_Zelesice_II_152_destova_kanalizace_VS_build_TRADE_ZNAKOM.pdf (PDF 262.33 kB)
[[
<br> ]
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br>
<br>
Číslo jednací: Čj.SLP-OV/25140-21/KZA
Spisová značka: Sp.SLP-OV/4787-2021/KZA
Vyřizuje/linka: Bc.Žaneta Kryštofová/533304400
E-mail: krystofova@slapanice.cz
V Brně dne: 29.03.2021
Datová schránka: 2xfbbgj
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
<br> silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě
<br> podnětu spol.VS-build TRADE,s.r.o <.>,se sídlem Družstevní 369,664 43 Želešice,IČO 08401969;
<br> zastoupené na základě předložené plné moci spol.ZNAKOM s r.o <.>,se sídlem Zengrova 2694/4,615 00
<br> Brno,IČO 26264641 (dále též „podatel“) ze dne 26.03.2021 a po předchozím projednání s dotčeným
<br> orgánem podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské
<br> ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO <,>
<br> Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici: č.II/152 - ul.24.dubna v obci Želešice
<br> na účelové komunikaci: na pozemku p.č.626/5 v k.ú.Želešice
<br> na účelové komunikaci: parkovací stání před ZŠ v obci Želešice
<br> z důvodu: realizace stavby „Prodloužení dešťové kanalizace a chodníků na ul.24 <.>
<br> dubna“
<br> podle předložené dokumentace pro akci: „Prodloužení dešťové kanalizace a chodníků na ul.24.dubna“ <,>
<br> obsah „Přechodné do...

Načteno

edesky.cz/d/4569094

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz