« Najít podobné dokumenty

Obec Loděnice - Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Loděnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sčítací list.docx
Příloha č.7c 4 (celkem 4)
<br> SČÍTACÍ LIST - DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ V DROBNOCHOVU
<br> Pracovník provádějící sčítání:
Datum:
Číslo protokolu:
<br> Obec:
*Část obce:
KÚ:
<br> *Je v ochranném pásmu *Je v pásmu dozoru
<br> Okres:
Kraj:
<br> Majitel (jméno a příjmení):
číslo OP:
<br> Číslo hospodářství z ústřední evidence zvířat (pokud je přiděleno): CZ
<br> *Produkty určeny pouze pro vlastní spotřebu *Produkty určeny i pro prodej
<br> Adresa majitele (ulice,č.p <.>,PSČ):
Telefon:
<br>
* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE
<br> Druh
Počty
ptáků
(ks)
° Cena
za kus
(Kč)
Cena
celkem
(Kč)
Počty
zlikvid <.>
vajec (ks)
° Cena
za kus
(Kč)
Cena
celkem
(Kč)
<br> Kur domácí - nosnice 1)
<br> 120,-
<br>
2,50
<br>
Kur domácí - kuřice 6- 20 týdnů 2)
<br> 100,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - kuřice do 6 týdnů 3)
<br> 50,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - výkrm
<br> 50,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - kohouti RCH 4)
<br> 320,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - slepice RCH 4)
<br> 250,-
<br>
10,-
<br>
Kur domácí - odchov pro RCH 4)
<br> 170,-
<br>
<br>
<br> Kachny - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 300,-
<br>
<br>
<br> Kachny - RCH 4)
<br> 500,-
<br>
20,-
<br>
Husy - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 600,-
<br>
<br>
<br> Husy - RCH 4)
<br> 1200,-
<br>
50,-
<br>
Krůty - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 700,-
<br>
<br>
<br> Krůty - RCH 4)
<br> 1100,-
<br>
50,-
<br>
Perličky
<br> 350,-
<br>
10,-
<br>
Bažanti
<br> 250,-
<br>
10,-
<br>
Pštrosi - chovné kusy-14 měsíců a výše 5)
<br> 14 000,-
<br>
400,-
<br>
Pštrosi - na výkrm - 6 měsíců a výše 6)
<br> 8 000,-
<br>
<br>
<br> Pštrosi - na výkrm do 6 měsíců 6)
<br> 4 000,-
<br>
<br>
<br> Holubi - odchov + výkrm
<br> 200,-
<br>
<br>
<br> Holubi označení kroužkem 7)
<br> 300,-
<br>
10,-
<br>
Dravci
<br>
<br>
<br>
<br> Exoti
<br>
<br>
<br>
<br> Celkem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
--------------------------------- --------------------------
Podpis pracovníka provádějícího sčítání Podpis majitele
<br> ° orientační ocenění ceny dle MZe pro účely stanovení odhadu nákladů na úhradu ztrát dr...
Nařízení státní veterinární správy.pdf
str.1 z 8
<br> Č.j.SVS/2021/043015-S
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „KVS
<br> SVS pro Středočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm <.>
<br> c) a dále v souladu s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči
<br> a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů a
<br> v souladu s § 14 a násl.vyhlášky č.36/2007 Sb <.>,o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o
<br> změně vyhlášky č.299/2003 Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí
<br> přenosných ze zvířat na člověka,ve znění pozdějších předpisů,nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
<br>
<br> Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné
<br> nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Třebotov [770396] (okres
<br> Praha-západ) ve Středočeském kraji <.>
<br>
<br> Čl.1
<br> Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br> 1.Ochranným pásmem se stanovují tato celá katastrální území:
<br> 620386 Černošice,652989 Choteč u Prahy,652997 Chýnice,669971 Kosoř,740195 Roblín <,>
<br> 770396 Třebotov a 784982 Vonoklasy
<br>
<br> 2.Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:
<br> 685232 Běleč u Litně,794023 Březová u Zvole,615137 Bubovice,663719 Budňany,620351
<br> Černolice,627763 Dobříč u Prahy,627810 Dobřichovice,631531 Drahelčice,743313
<br> Dušníky u Rudné,638901 Hlásná Třebaň,743321 Hořelice,654019 Chrášťany u Prahy <,>
<br> 654400 Chrustenice,660175 Jíloviště,660744 Jinočany,627828 Karlík,666343 Klínec <,>
<br> 671967 Kozolupy,676942 Kuchař,680761 Lety u Dobřichovic,628808 Lhota u Dolních
<br> Břežan,685054 Líšnice u Prahy,686328 Loděnice u Berouna,689246 Lužce,692719
<br> Měchenice,693863 Mezouň,699306 Mořina,699322 ...

Načteno

edesky.cz/d/4569089


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Loděnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz