« Najít podobné dokumenty

Obec Bílovice - záměr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Obec Bílovice,okr.Uherské Hradiště Bílovice čp.70,68712
<br> Záměr
<br> Obec Bílovice zveřejňuje záměr,jehož předmětem je prodej pozemku parc.č.718 v k.ú.Bílovice,o výměře 10 m2,vytvořeného dělením pozemku parc.č.1540/43 v k.ú.Bílovice ve vlastnictví Obce Bílovice.Dále je předmětem záměru prodej pozemku parc.č.1540/49 v k.ú.Bílovice o výměře 14 m2,rovněž odděleného od pozemku parc.č.1540/43 v k.ú.Bílovice <.>
<br> K oddělení obou pozemků došlo na základě geometrického plánu č.914—22/202 1,který je přílohou záměru <.>
<br> Bližší informace budou poskytnuty na tel.čísle 602 731 897 <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXX XXXXX starosta obce
<br> Vyvěšeno: X.X.XXXX Sejmuto:
<br> 1540/43
<br> [
<br> 1540/45
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový stav Označení i Výměra parcely ' Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku : Typ stavby Způs,Porovnání se stavem evidence pravnich vztahů pozemku __ _ pozemku._ __ určeni Díl precházíz pozemku Čislo listu Výměra dilu Označení parc.číslem „'.<.> _ _ Způsob využítí parc čislem _ _ __ *,Způsob využiti Způsob využill výměr _ označeného v vlastnictvi dílu ; 2.: katastru ' ořívélší poz <.>,ha ' rn ha * „ nemovnosti evrdencr ha rn Č.„111,st.l46 2 05 zast.pl.st.146 05 zast.pl.L 0 st.146 935 2 05 cela \ roddum i ostat.|.ostat.|.1540/43 ' 8 77 "A 1540/43 8 53 _p 0 1540/43 1 8 53 \ ostatkom.ostatkom.' č.<.> 111 st.718 10 zast.pl.—p„— 0 1540/43 1 10 rod.dum ' ostat.|.! 1540/49 14 —L 2 1540/43 1 14 __ l _ ostatkom.\: 10 82 10 82 ' ' Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický- inženýr: Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: GEOMETRICKY PLAN Jmeno.přijmení: Jméno,prijme-nt
<br> pro
<br> Ing.XXXXX XXXX
<br> rozděleni pozemku,vyznačeni obvodu budov,průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemk
<br> Číslo položky Seznamu úředně oprávněných 1 zememeňckých lnženýn'lr
<br> 2779/2016
<br> Číslo položky seznamu úředně oprá...

Načteno

edesky.cz/d/4569085

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bílovice
08. 04. 2021
08. 04. 2021
08. 04. 2021
07. 04. 2021
06. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bílovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz