« Najít podobné dokumenty

Obec Kostice - Pozvánka na jednání ZO 14.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy (13.53 MB)
Rozpočtové opatření č.4/2021 _
<br> Příjmy se nemění
<br> Výdaje 2321 3314 2212
<br> 6409 celkem
<br> úprava položek 2321 2321 3723 3723
<br> 5171 opraVa kanalpoklopů 100 000,00 Kč 5137 |Vll<—počítač+tonery 50 000,00 Kč 5171 oprava dopravního značení 50 000,00 Kč
<br> 5901 rezerva —200 000,00 Kč
<br> — Kč 5171 filtrace zápachu u hřbitova —177 000,00 Kč 6122 filtrace zápachu u hřbitova 177 000,00 Kč
<br> 5169 vývoz odpadu —192 400,00 Kč 6122 kontejnery na vývoz odpadu 192 400,00 Kč
<br> Celkový rozpočet výdajů se nezmění <.>
<br> Projednáno a schváleno v radě obce dne 24.3.2021
<br> i ' & Q— i _ <,>
<br> /"\
<br> Rozpočtové opatření č.5/2021 „
<br> Příjem
<br> ' 4116 dotace lntereg—cyklostk lesu <,>
<br> most,naučná stezka
<br> 5 230 200,00 Kč ORG 2219
<br> Rozpočet příjmů se zvýší o 5.230.200,—,celkový rozpočet příjmů se zvýší na 47.269.600,— Kč
<br> Výdaje 2219 2219 2219 6409
<br> 3111 3111 2339 2321 6409
<br> cyklost <.>,most,naučná stezka k lesu
<br> 6121 —investiční 6121 —investiční 5169 —neinvestiční 5901 do rezervy
<br> 6121 Niš—projekt |< žádosti o dotaci 6121 iVIŠ—projekt na úpravy
<br> 6121 rybníky—manažerřízení projektů 6121 kanalizace před hřbitovem 5901 rezerva
<br> 582 000,00 Kč naše prostř.1 200 000,00 KČ z dotace ORG 2219 1 100 000,00 Kč z dotace ORG 2219 2 348 200,00 KČ čerpánov minulých letech (most,cyklostezka) 24 200,00 Kč 26 000,00 KČ 60 500,00Kč 750 000,00 Kč havarijní stav 860 700,00 Kč 5 230 200,00 Kč
<br> Rozpočet výdajů se zvýší o 5.230.200,— Kč,celkový rozpočet výdajů se zvýší na 94.569.600,— Kč
<br> projednáno v radě obce dne 7.4.2021
<br> /
<br> NATURA KONCEM ŘEŠENÍ VODY v KRAJINF <.>
<br> íaoiEi—ttoví; ==- BNŽÉNÝRŠKÁ „.DGTAČNŠ umo *“
<br> Zajištění komplexníč innosti
<br> Investor: Obec Kostice,nám.Osvobození 445/14,691 52 KOSTICE
<br> Záměr: 1) Výstavba rybníka 2) Revitalizace stávajícího rybníka
<br> _ _ Fráze č.1 i" Projektová příprava
<br> NATURA KDNCEPT
<br> faře.'\' Wulf-' '.' rm ':ní
<br> k ! Fáze č.aaa
<br> _ ' Žádostodotaci '...
Pozvánka 
Obec Kostice
<br> Obec Kostice
<br> nám.Osvobození 445/14 tel: 519 338 203 691 52 Kostice www.kostice.cz IČO: 00283274 e-mail: starostanosticecz
<br> Obec Kostice starosta V Kosticích 7.4.2021
<br> V souladu s ust.& 92 zákona č.128/20005b <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám
<br> 15.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostice,které se bude konat ve středu dne 14.dubna 2021 v 18.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Kostice
<br> Návrh programu jednání:
<br> 1.Zahájení,schválení programu jednání,volba ověřovatelů zápisu ze zasedání 20 č.15 2.Zpráva o činnosti rady obce 3.Rozpočtové opatření č.4/2021 a č.5/2021 4.Návrh dotace pro MŠ Kostice z programu VPS-228-3-2021 5.Návrh dotace pro Sportovní areál z programu investičního programu č.162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020—2024 6.Revokace usnesení č.10e a 11f 20 č.9 ze dne 23.3.2020 7.Různé 8.Diskuse 9.Závěr Mgr.XXXXX XXXXX starosta Obce Kostice Vyvěšeno:
<br> Svěšeno:

Načteno

edesky.cz/d/4569074

Meta

Rozpočet   Volby   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz