« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice - Oznámení veřejnou vyhláškou - Uzavírka silnice II/101 Třebotov - Chýnice - Nučice- Rudná rekonstrukce silnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Trebotov_Rudna_2021-I.et.pdf
Objednatel (stavebník):
<br> Investor:
<br> tel.: 777 690 022,e-mail: frolik@adsum.cz
<br> Vypracoval:
<br> Èíslo zakázky: DIO-8-1/2020-2
<br> Datum:
<br> Stupeò:
<br> Mìøítko:
<br> Poèet formátù:
<br> Èíslo pøílohy:
<br> bøezen 2021
<br> RDS
<br> -
<br> 28xA4
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> Stavba:
<br> Objekt:
Dopravnì inženýrské opatøení - DIO
Úplné uzavírky sil.II/101 - XXX XXXX
SO XXX.X.+ XXX.1.+ 108.3.+ 109.1 <.>
<br> ADSUM spol.s r.o <.>
Havlíčkova 923,273 51 Unhošť
<br> provozovna: Lidická 7,273 51 unhošť
tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022
<br> e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz
<br> IČ: 451 44 991,DIČ: CZ 451 44 991,KB Kladno,č.ú.807741141/0100
Společnost vedená od 21.února 1992 u Městského soudu v Praze,spisová značka C7462
<br> Paré:
<br> Zodpovìdný projektant,kontrola:
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> CEIAC DO OS PA RÁ AVK NS ÍV HA OR O ZNM AO ÈK ES NE ÍÈ
<br> Krajská správa a údržba silnic Støedoèeského kraje
pøísp.org.Stø.kraje,Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> II/101 TØEBOTOV - RUDNÁ
REKONSTRUKCE I.ETAPA
<br> ÈNES dopravní stavby,a.s <.>
Milady Horákové 2764,272 1 Kladno
<br> 2 <.>
<br>
<br> 11
5
<br> ÈS
N
<br> E
N
<br> IS
O
<br> 9
00
<br> 1:
20
<br> 01
<br> SO
1
<br> 03
<.> 3
<br> <.>
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> S
tř
<br> e
d
<br> o
č
<br> e
s
<br> k
ý
<br> k
ra
<br> j
O
<br> k
re
<br> s
B
<br> e
ro
<br> u
n
<br> M
Ú
<br> B
e
<br> ro
u
<br> n
<br> S
tř
<br> e
d
<br> o
č
<br> e
s
<br> k
ý
<br> k
ra
<br> j
O
<br> k
re
<br> s
P
<br> ra
h
<br> a
-z
<br> á
p
<br> a
d
<br> M
Ú
<br> Č
e
<br> rn
o
<br> š
ic
<br> e
<br> H
la
<br> v
n
<br> í
m
<br> ě
s
<br> to
P
<br> ra
h
<br> a
<br> 10
12
<br> 2
<br> 10
12
<br> 0
<br> 11
5
<br> 10
11
<br> 9
<br> 00
59
<br> 00
51
<br> 0
<br> 00
51
<br> 1
<br> 00
51
<br> 1
<br> 00
57
<br> 00
57
<br> 10
12
<br> 4
<br> 10
12
<br> 4
<br> 10
12
<br> 4
<br> 10
12
<br> 5
<br> 10
12
<br> 5
<br> 10
12
...
2021-16877.pdf
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.výst.:16877/2021/Kou V Praze dne 7.4.2021
Č.j.: MUCE 41513/2021 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXXX XXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.75/2021
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který podal
<br> ČNES dopravní stavby,a.s <.>,IČ 4778173,Milady Horákové 2764,272 01 Kladno <,>
v zastoupení
<br> ADSUM spol.s r.o <.>,IČ 45144991,Havlíčkova 923,273 51 Unhošť
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje <,>
Dopravní inspektorát Praha venkov – Západ dne 31.3.2021 a Územní odbor Dopravní
inspektorát Beroun dne 7.4.2021,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní
policie dne 6.4.2021,Magistrátu hl.m.Prahy dne 6.4.2021 a MěÚ Beroun dne 7.4.2021
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na silnici II/101,II/115,III/1157,III/10122,III/10121 <,>
III/10120,III/0059,III/00510,III/10119,III/1157 a místních komunikacích v Třebotově <,>
Chýnici,Tachlovicích,Roblíně,Černošicích,Kosoři a Chotči,na silnici III/1157 a III/10122
v Kuchaři ve správním území ORP Beroun,na silnici III/10127,III/10124,III/00517,II/605 <,>
III/10125 a místních komunikacích v Nučicích a dále sil.II/115 ul.Karlická a II/101 ul <.>
Zderazská v Praze 16 ve správním území Magistrátu hl.m.Prahy,v souladu s § 61 odst.3
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena...

Načteno

edesky.cz/d/4569055

Meta

Pronájem   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz