« Najít podobné dokumenty

Obec Pertoltice - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pertoltice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
l V
<br> MĚSTSKÝ URAD FRÝDLANT
<br> odbor dopravy
<br> Frýdlant 8.dubna 2021
<br> č.j.: PDMUFT 8384/2021/OD/Bu Sp.zn.: MUF 1025/2021/OD/Bu-019 vyřizuje: Bucharová/ 488 836 806
<br> ozn/kmeni VEŘEJNOUÍVYHLÁŠKOU OPATRENI OBECNE POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Frýdlant,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle čj 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“),na základě žádosti ze dne 30.3.2021 podané obchodní firmou Metrostav a.5 <.>,IČ 00014915.Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 — Libeň,zastoupené na základě plné moci obchodní firmou VIATEX,spol.sr.0 <.>,IČ 62740539,Belgická 4855 466 05 Jablonec nad Nisou— Rýnovice po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec dopravní inspektorát,dne 8.4 2021 pod c j.KRPL 63979- 15/CJ— 2020— 180506— 02,a po posouzení žádostí v souladu s š 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v návaznosti na ustanovení 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 33 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozd.předpisů (dále jen „správní řád“),stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (mimo silnici ].třídy) v rozsahu podle grafické přílohy (DIO),která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Důvod: úplná uzavírka provozu na silnici ev.č Ill/035 ? 0 ve Frýdlantu,ul.Kodešova,z důvodu rekonstrukce Platnost stanovení: 2.5.2021 — 30.l 1.2021
<br> (přesný termín bude uveden v rozhodnutí,kterým bude/byla povolena uzavírka a zvláštní užívání silnice silničním správním úřadem)
<br> Podmínky:
<br> 1) Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s vyjádřením dotčeného orgánu,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec,dopravní inspektorát,pod č.j.KRPL—53979—15/ČJ—2020-180506-02,ze dne 8.4.2021,a tímto orgánem schváleného...

Načteno

edesky.cz/d/4569054

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pertoltice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz