« Najít podobné dokumenty

Město Slaný - rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slaný.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí
Městský úřad ve Slaném
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Velvarská 136,274 53 Slaný,tel.: 312 511 262,fax: 312 522 771,e-mail: stefanova@meuslany.cz
<br> elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz
<br>
Ve Slaném: 7.4.2021
Sp.zn.: 1727/2021
Č.j.: MUSLANY/17596/2021/ODSH/ST
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
Počet listů: X
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í č.110/2021
<br>
Městský úřad Slaný,odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic podle § 40 odst.4 písmeno a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) <,>
rozhodl v řízení o žádosti firmy ZEPRIS,s.r.o <.>,Mezi Vodami 27,143 20 Praha (dále jen
„žadatel“),podané dne 6.4.2021 ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice č <.>
III/23916 a III/23731 v obci Královice t a k t o :
<br>
m ě n í
<br> vydané Rozhodnutí č.65/2021 č.j.MUSLANY/8604/2021/ODSH/BE ze dne 22.2.2021
<br>
<br> a) Autobusová doprava:
<br>
<br> TERMÍN
<br>
<br> 1.etapa: 1.3.2021 – 13.4.2021 (komunikace Královice – směr Zlonice)
<br> 2.etapa: 13.4.2021 – 11.5.2021 (komunikace Královice – směr Neprobylice)
<br> 3.etapa: 11.5.2021 – 15.6.2021 (komunikace Královice – směr Trpoměchy)
<br> 4.etapa: 15.6.2021 – 9.7.2021 (komunikace Královice – směr Zlonice)
<br>
<br>
<br> 1.a 4.etapa
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> DOTČENÉ LINKY
<br> 592 (Slaný – Zlonice – Klobuky – Panenský Týnec) dopravce ČSAD Slaný
<br>
<br> OBJÍZDNÁ TRASA
<br> Linka 592:
<br> směr Panenský Týnec:
<br> do zastávky „Dřínov,Drchkov“ po své trase – přímo III/23915 do obce Dřínov – vpravo do
zastávky „Dřínov“ (týká se jen vybraných spojů – linka nezajíždí do Královic)
<br> směr Slaný:
<br> do zastávky „Dřínov“ po své trase – vlevo III/23915 do zastávky „Dřínov,Drchkov“ a dále
po své trase (týká se jen vybraných spojů – linka nezajíždí do Královic)
<br>
<br> ZMĚNY ZASTÁVEK
<br> Ruší se:
<br> „Královice“ – obousměrně pro linku 592
<br>
<br> 2.etapa
<br> DOT...

Načteno

edesky.cz/d/4568934

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Slaný
13. 04. 2021
12. 04. 2021
12. 04. 2021
12. 04. 2021
09. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Slaný      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz