« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Svinov - 40_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Svinov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

40_2021.pdf
Statutární'město Qstrava OZ „ á m e n í tajemnice uradu mestskeho obvodu O Vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Martinov (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů Výběrové řízení č.2/2021
<br> Druh práce: referent stavebního úřadu — kumulovaná funkce
<br> Popis pracovní činnosti: Komplexní výkon činnosti souvisejících s přenesenou působností v oblasti územního plánování a stavebního řádu,silničního správního úřadu,dopravy a silničního hospodářství,rozvoje města,ochrany vod,vodovodu a kanalizace,řešení přestupků,správních deliktů a pokut na úseku územního plánování a stavebního řádu.Výstupy ze systému
<br> CzechPOINT Doba: neurčitá Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> — dosažení věku 18 let,- způsobilost k právním úkonům,- bezúhonnost,- zdravotní způsobilost,- ovládáni jednacího jazyka.Požadovaná kvalifikace: středoškolské vzdělání,vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské
<br> vzdělání vbakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu — stavební zaměření
<br> Jiné požadavky: — organizační schopnosti a komunikační dovednosti,- schopnost samostatné práce,- zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup křešení
<br> firmou! art/Miš TG os? na % problémů *c.inustšiíthů osb 1.„-„ ',V“ “ “*“ * - znalost zákona č.123/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pmldmmm &.MĚL? 50,2% _.pozdějších předpisů <,>
<br> - základní znalost OZV č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších přepisů <,>
<br> - znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,vč.prováděcích vyhlášek
<br> - znalost zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> znalost zákonač.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí,ve znění
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4568882

Meta

Nabídka zaměstnání   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Svinov
07. 04. 2021
07. 04. 2021
07. 04. 2021
06. 04. 2021
06. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Svinov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz