« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Radvanice a Bartovice - 086.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Radvanice a Bartovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

086.pdf
m
<br> Statutárn í 'rvněsto Qstrava GZ.„ á m © YE tajemnice uradu mestskeho obvodu o VYhšášeni vý bě rGVéhG řĚZĚĚ'ĚĚ
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Martinov (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení č.2/2021
<br> Druh práce: referent stavebního úřadu — kum-ulovaná funkce
<br> Popis pracovní činnosti: Komplexní výkon činností seuvisejících s přenesenou působností v oblasti územního plánování a stavebního řádu,silničního správního úřadu,dopravy a silničního hospodářství,rozvoje města,ochrany vod,vodovodu a kanalizace,řešení přestupků,správních deliktů a pokut na _ úseku územního plánování a stavebního řádu.Výstupy ze systému
<br> CzechPOINT Doba: neurčitá Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava Předpoklady: —- státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> — dosažení věku 18 let <,>
<br> » způsobilost k právním úkonům <,>
<br> - bezúhonnost <,>
<br> - zdravotni způsobilost <,>
<br> - ovládáni jednacího jazyka <.>
<br> Požadovaná kvalifikace: středoškolské vzdělání,vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním progriniu — stavební zaměření
<br> Jiné požadavky: — organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> — schopnost samostatné práce <,>
<br> - zodpovědný přístup a - spolehlivost,aktivní přístup k řešení problémů,„
<br> - znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - základní znalost OZV č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších přepisů <,>
<br> - znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,vč.prováděcích vyhlášek
<br> - znalost zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,' - '
<br> - znalost zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí,ve znění pozdějších ...

Načteno

edesky.cz/d/4568879

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Radvanice a Bartovice
08. 04. 2021
08. 04. 2021
08. 04. 2021
01. 04. 2021
01. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Radvanice a Bartovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz