« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Pustkovec - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo referent stavebního úřadu ÚMOb Martinov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Pustkovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkční místo referent stavebního úřadu ÚMOb Martinov
Statutárni'město Ostrava OZ ná me ní tajemnice uradu mestskeho obvodu () vyh láše ní výběrové ho řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Martinov (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení č.2/2021
<br> Druh práce: referent stavebního úřadu — kumulovaná funkce
<br> Popis pracovní činnosti: Komplexní výkon činností souvisejících s přenesenou působností v oblasti územního plánování a stavebního řádu,silničního správního úřadu,dopravy a silničního hospodářství,rozvoje města,ochrany vod,vodovodu a kanalizace,řešení přestupků,správních deliktů a pokut na úseku územního plánování a stavebního řádu.Výstupy ze systému
<br> CzechPOINT Doba: neurčitá Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> - dosažení věku 18 let,- způsobilost k právním úkonům,- bezúhonnost,- zdravotní způsobilost,- ovládání jednacíhojazyka.Požadovaná kvalifikace: středoškolské vzdělání,vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské
<br> vzdělání vbakalářském studijním programu nebo magisterském studijním progr_amu — stavební zaměření
<br> Jiné požadavky: - organizační schopnosti a komunikační dovednosti,- schopnost samostatné práce,- zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup křešení
<br> problémů,- znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> — základní znalost OZV č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších přepisů <,>
<br> - znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,vč.prováděcích vyhlášek _
<br> - znalost zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - znalost zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - znalost zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komuni...

Načteno

edesky.cz/d/4568877

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Pustkovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz