« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 21-208.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-208.pdf
1/4
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Ostrava-Jih odbor výstavby a životního prostředí
<br> Vaše značka:
<br> Statutární mšsšd Ofrrovc Uřmď mě 0 obvodu Oslrcxvaďib :
<br>.<.>.„.„ COGO? Sprtlvšllch (IIHF—05h
<br> písemnost Wai
<br> vyvěšena dne Sagit—1.2.8123.<.>
<br> sňcxtd dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ze dne: v
<br> Čj.: JIH/029336/21/VZP/Kle Sp.zn.: S-JIH/108591/20/VZP/5 Vyřizuje: XXX XXXXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX E-mail: QW Datum: 6.dubna 2021
<br> Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
<br> Stavebník Statutární město Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih,IČ 00845451,Horní 3,700 30 Ostrava- Hrabůvka prostřednictvím VS projekt,s.r.o <.>,IČ 25385054,Na Obvodu 45/1100,703 00 Ostrava-Vítkovice,podal dne 23.12.2020 a následně doplněným podáním dne 15.3.2021 u zdejšího speciálního stavebního úřadu pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací,žádost o vydání stavebního povolení na část stavby “Oprava chodníků na ul.Fr.Hajdy v Ostravě-Hrabůvce — cyklostezka,k.ú.Hrabůvka — S0 101 Cyklostezka a chodníky“,na pozemcích p.p.č.391/11,434/23,391/21 v kat.území Hrabůvka.Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Územní,rozhodnutí č.86/2020 Odborem územního plánování a stavebního řádu MMO pod č.j.SMD/516129/20/UPaSŘ/Vr ze dne 24.9.2020,které nabylo právní moci dne 27.10.2020.Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný (dále jen speciální stavební úřad) podle ustanovení 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ustanovení & 13 odst.1 písm.c) a 5 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozděj ších předpisů (dále jen stavební zákon),ustanovení 5 13...

Načteno

edesky.cz/d/4568873

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Jih
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz