« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Ves - deska30.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska30.pdf
Statutárnílměsto gstrava 02 n á m e n í tajemmce uradu mestskeho obvodu O Vyh lášení výběrového řízení
<br> atutárm město Ostrava lřad městského obvodu
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Martinov (dále jen úřad) vyhlašuje dl ' č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně.'
<br> ' o v ! ' vr ' \: IVY E A Eb zakonu,ve zneni pozdějších předpisů výběrove r1zen1 c.2/2021 ! VĚŠ »? 41.2024 4 Druh práce: referent stavebního úřadu- kumulovauá funkce "ATA DNE Š Popis pracovní činnosti: Komplexní výkon činností souvisejících s přenesenou pt_fsifbhť'štf f ) Q,;j v oblasti územního plánování a stavebního řádu,silničm'ho
<br> = UBÉŽNÉ 2 EŘEJN NA NA INTERNETU úřadu,dopravy a silničního hospodářství,rozvoje města,ochrany „WM
<br> vodovodu a kanalizace,řešení přestupků,správních deliktů a pokut na úseku územního plánování a stavebního řádu.Výstupy ze systému
<br> CzechPOINT Doba: neurčitá Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> - dosažení věku 18 let <,>
<br> - způsobilost k právním úkonům,- bezúhonnost <,>
<br> - zdravotní způsobilost <,>
<br> - ovládáníjednacího jazyka <.>
<br> Požadovaná kvalifikace: středoškolské vzdělání,vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání vbakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu — stavební zaměření
<br> Jiné požadavky: - organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> - schopnost samostatné práce <,>
<br> - zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup k řešení problémů <,>
<br> - znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - základní znalost OZV č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších přepisů <,>
<br> - znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,vč.prováděcích vyhlášek
<br> - znalost zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdě...

Načteno

edesky.cz/d/4568867

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Nová Ves
13. 04. 2021
12. 04. 2021
12. 04. 2021
07. 04. 2021
06. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz