« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 40.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 40.pdf
1/5
<br> Statutární město Ostrava primátor
<br> Pozvánka
<br> Úřad městského obvodu Mjchálkovjce písemnost ev.č.:% vyvěšena dne: _ Q ' ' 61,7 <.>
<br> POZVÁNÍ sňata dne: za správnost: _.<.>.<.> 2 n a 22 _ zasedá ní souběžně zveřejněna na internetu
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční dne 14.dubna 2021 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - složení slibu nového člena ZM - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 22.zasedání ZM - infomace o ověření zápisu z 21.zasedání ZM — projednávání jednotlivých bodů
<br> 11.00 - 11.30 hod.- přestávka
<br> 11.30 - 12.00 hod.- - dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLU: ].Informace o činnosti orgánů města 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce
<br> právnických osob založených nebo zřízených městem & oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> X.* Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2020
<br> 4.* Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za rok 2020
<br> 5.Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2020
<br> OSTRAVAH!
<br> 21'5
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor Půzva „ ka
<br> 6.Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Mgr.Václava Kabína,vzneseného na 21.zasedání zastupitelstva města dne 3.3.2021
<br> 7.Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
<br> 8.Návrh na personální změnu ve Výboru pro udělování čestného občanství a cen města
<br> 9.Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města na investiční náklady spojené s realizací nákupu automobilového žebříku se záchrannou výškou 40 metrů pro Hasičský zách...

Načteno

edesky.cz/d/4568862

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 08. 2021
03. 08. 2021
29. 07. 2021
26. 07. 2021
24. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz