« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 41.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 41.pdf
1/2
<br> Statutární město Ostrava rada mesta Uřad městského obvodu Michálkovice Dedatek
<br> písemnost ev.č.: Af/\ „XJ vyvěšena dne: '- /7/.45% 7
<br> DODATEK : sňata dne:—___?—
<br> za správnost: *;
<br> k návrhu programu ŽÝÝŽr'zěaZÉřěnagw-Famew
<br> zastupitelstva města konaného dne 14.dubna 2021
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> Předklad_ate| lnq.XXXXX XXXXXX.NĚA,primátor:
<br> XX.XX.53 <.>
<br> Zapojení úvěru poskytnutého Českou spořitelnou,a.s.do rozpočtu SMO Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o <.>
<br> Souhlas s přijetím dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR Integrovaného regionálního operačního programu,výzva 78 Energetické úspory v bytových domech 111 pro projekt "Regenerace bytového fondu Mírová Osada - 1.etapa (ul.Chrustova 260/8,261/10,262/12,263/14,1505/16,1506/18,1016/20,1021/22),Ostrava"
<br> Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX <.>
<br> XX <.>
<br> 56 <.>
<br> 57 <.>
<br> 58 <.>
<br> Návrh vložit nemovitý a movitý majetek v k.ú.Bartovice a v k.ú.Radvanice,obec Ostrava do základního kapitálu společnosti SAREZA,s.r.o.(Ozdravné centrum Ještěrka)
<br> Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě s předkupním právem a smlouvou o zřízení služebnosti (HOME MONT s.r.o.)
<br> Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi pozemků ev.č.3586/2019/MJ ze dne 19.12.2019,návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi pozemků ev.č.3587/2019/MJ ze dne 19.12.2019,návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi pozemků ev.č.3588/2019/MJ ze dne 19.12.2019 v SPZ Ostrava - Mošnov
<br> Návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú.Slezská Ostrava,obec Ostrava
<br> Návrh na záměr města směnit pozemky,návrh na záměr města nepřevést pozemky (k.ú.Moravská Ostrava,k.ú.Přívoz) - RSD
<br> OSTRAVA
<br> Statutární město Ostrava
<br> rada města D 0 d ate k
<br> 59.Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú.Radvanice,obec Ostrava
<br> 60.Návrh koupit a svěřit pozemek v k.ú.Muglinov,o...

Načteno

edesky.cz/d/4568861

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
29. 04. 2021
29. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
26. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz