« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_103.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_103.pdf
1/3
<br> STATUTÁRNI' MĚSTO OSTRAVA Uřad městského obvodu
<br> Mariánské Hor a Hulvák " Statutární město Ostrava Písemnost ev.č.V_ y 40 Z/ÁÚZ7 Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vyvěšena dne:—iw odbor místního hospodářství sňata dne:
<br> za správnost: ÍÉĚEKaIWfOVÚ souběžně zveřejněna na internetu
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: MH 05118/202l/OMH/Bur Paní
<br> Sp.zn.: SZ MH 051 18/2021 XXXXXXXXX XXXXXXX Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXX Na Zámčiskách XXXX/ X Telefon: +XXX XXX XXX XXX XX Ostrava — Stará Bělá Fax: +599 459 298
<br> E-mail: bLil'ianuvalící"mal'inlis_l_g_l_:llnl'v.cz
<br> Datum: 07.04.2021
<br> Opatření obecné povahy Podle % 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle 5 139 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu 5 124,odst.6 zákona a 5 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,platném znění,a na základě souhlasu Policie ČR,MŘ — DI,č.j.KRPT-SOI84/ČJ-2021-070706 ze dne 14.03.2021 stanoví přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.PDZ 06/2021 Chodník uI.Hynaisova u domu 960/178 vOstravě —
<br> Mariánských Horách
<br> Podmínky příkazu:
<br> 1.Dle tohoto příkazu bude instalováno na chodníku na ul.Hynaisova podél domu čp.960/ 178 v úseku cca 15m přechodné dopravní značení A 15 — práce na silnici,B 28 — zákaz zastavení s dodat.tabulkou E 13 s textem o začátku prací a s textem „Mimo vozidel stavby“,a to dle dokumentace odsouhlasené dopravním inspektorátem PČR Ostrava dne 14.03.2021 <.>
<br> 2.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení 5 62,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve...

Načteno

edesky.cz/d/4568858

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
07. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
06. 05. 2021
06. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz