« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Krásné Pole - ev_c_19_21.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Krásné Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ev_c_19_21.pdf
1/2
<br> Statutární město Ostrava
<br> tajemnice úřadu městského obvodu
<br> Oznámení.o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Martinov (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení č.2/2021
<br> Druh práce: Popis pracovní činnosti:
<br> referent stavebního úřadu — kumulovaná funkce
<br> Komplexní výkon činností souvisejících s přenesenou působností v oblasti územního plánování a stavebního řádu,silničního správního úřadu,dopravy a silničního hospodářství,rozvoje města,ochrany vod,vodovodu a kanalizace,řešení přestupků,správních deliktů a pokut na úseku územního plánování a stavebního řádu.Výstupy ze systému CzechPOINT
<br> Doba: neurčitá Místo výkonu_práce: Statutární město Ostrava Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> Požadovaná kvalifikace:
<br> Jiné požadavky:
<br> Martinovská 3154/23,723 00 Ostrava - Martinov IČ 00845 451 DIČ cz 00845 451 OSTRAVA! ! !
<br> www.martinov.ostrava.cz
<br> - dosažení věku 18 let <,>
<br> - způsobilost k právním úkonům <,>
<br> - bezúhonnost <,>
<br> - zdravotní způsobilost <,>
<br> - ovládání jednacího jazyka <.>
<br> středoškolské vzdělání,vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské
<br> vzdělání v bakalářském studijním programu nebo magisterském
<br> studijním programu — stavební zaměření
<br> - organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> - schopnost samostatné práce <,>
<br> - zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup k řešení problémů <,>
<br> - znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - základní znalost OZV č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších přepisů <,>
<br> - znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,vč.prováděcích vyhlášek
<br> - znalost zákona č.13/1997 Sb <.>,o...

Načteno

edesky.cz/d/4568854

Meta

Nabídka zaměstnání   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Krásné Pole
07. 04. 2021
01. 04. 2021
29. 03. 2021
17. 03. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Krásné Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz