« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
úŘÁDMĚsÍrsKÉ ČÁSTI,TURANSKE NÁM.%,620 00 BRNo
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno—Tuřany,vsouladu s © 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalšícl zálmuméetm" města Brna „,V.<.> „,B _ "h pozdejswh predpisu,Mariánské nárrliýťi: 617 00 Brno V.?]
<br> vyhlaSUJe Ě; _7_04_ 202!
<br> I v I V r ! l ' * \ <,>
<br> VYBEROVE RIZENI č-l- O Lll'l 2 \
<br> Příloha:
<br> na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice:
<br> investiční referent (pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno—Tuřany,Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno
<br> Druh práce:
<br> zajišťování přípravy a realizace investičních akcí,koordinace dodavatelů ajiných účastníků stavby,kontrola průběhu stavebních prací,přebírání prací,zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb
<br> zajišťování správy a údržby svěřeného majetku
<br> zpracovávání investičních záměrů podle zadání včetně způsobů financování
<br> příprava podkladů k zadání veřejných zakázek
<br> příprava podkladů do Rady a Zastupitelstva městské části Brno—Tuřany
<br> zajištění dispozic se svěřeným majetkem a evidence svěřeného majetku
<br> zajištění poskytování informací dle zákonač 106/ 1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> Platová třída: v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - platová třída 10 (platový tarif od 21.260; Kč do 31.240,— Kč dle
<br> započítatelné praxe + příplatky dle nařízení vlády
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
<br> státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
<br> dosažení věku 18 let
<br> způsobilost k právním úkonům
<br> bezúhonnost dle © 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
<br> ovládání jednacího jazyka
<br> splnění předpokladů dle zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních o...

Načteno

edesky.cz/d/4568844

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz