« Najít podobné dokumenty

Městys Mikulovice - Usnesení č. 2/2021 ze dne 31.03.2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Mikulovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 02_2021.pdf [0,14 MB]
V Ý P I S U S N E S E N Í č.2 / 2 0 2 1 ze schůze Zastupitelstva Městyse Mikulovice,konané dne 31.03.2021 v 17:00 hod.v zasedací místnosti úřadu městyse Mikulovice Bod č.1 - Zahájení,technický bod Zastupitelstvo městyse Mikulovice schválilo jako zapisovatele Petra Šobu,za ověřovatele Jaroslava Dvořáka a Boženu Dobešovou.Zastupitelstvo městyse Mikulovice schválilo doplnění programu o body č.14 až č.19,bod diskuze se posouvá na konec.Bod č.2 – Žádosti TJ a SDH Mikulovice o dotaci na činnost Zastupitelstvo městyse Mikulovice schválilo žádost TJ Mikulovice o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Mikulovice ve výši 50.000 Kč.Zastupitelstvo městyse Mikulovice schválilo žádost SDH Mikulovice o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Mikulovice ve výši 50.000 Kč.Bod č.3 – Rozpočet městyse Mikulovice na r.2021 Zastupitelé schválili schodkový rozpočet na paragrafy: Celkové rozpočtové příjmy – 21.004.000 Kč; Celkové rozpočtové výdaje – 24.925.500 Kč; Financování 3.921.500 Kč.Návrh rozpočtu se změnami byl projednán zastupitelstvem dne 31.03.2021 a po schválení se stal rozpočtem Městyse Mikulovice na rok 2021.Bod č.4 – Schválení smlouvy č.1190900417 se Státním fondem životního prostředí – dosadba stromů Zastupitelstvo městyse Mikulovice schválilo Smlouvu č.1190900417 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Dosadba stromů v obci Mikulovice“,státní podpora je ve výši 145.499 Kč.Zastupitelé pověřili starostu dalším jednáním a podpisem smlouvy.Bod č.5 – Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě č.p.243 Zastupitelstvo městyse Mikulovice schválilo výpovědi z bytu č.1 a č.6 v domě č.p.243 a to k 31.3.2021 s datem opuštění bytu k 15.4.2021.Bod č.6 - Žádosti o nájemní byt Zastupitelstvo městyse Mikulovice vzalo na vědomí 2 nové žádosti o nájemní byt v domě č.p.243.Bod č.7 - Žádost o pronájem nebytového prostoru Zastupitelstvo městyse Mikulovice schválilo pronájem místnosti obchodu Second handu v budově zdravotního střediska č.p.144.Zá...

Načteno

edesky.cz/d/4568807

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Mikulovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz