« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Rozhodnutí MěÚ Toužim - prodloužení územního rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí (281.25 kB)
Městský úřad Toužim,stavební úřad
364 20 Toužim,Sídliště 428
<br>
<br>
SPIS.ZN.: Výst/500/21
Č.J.: 1232/21/JPo
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.polacek@touzim.cz
<br> DATUM: 8.4.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu v Toužimi,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí <,>
<br> kterou dne 9.2.2021 podalo
<br> Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech,IČO 47700521,Studentská 328/64,360 07
<br> Karlovy Vary 7 <,>
<br> které zastupuje Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,a.s <.>,IČO 49789228,Studentská 328/64 <,>
<br> 360 07 Karlovy Vary 7 <,>
<br> kterou zastupuje Ing.XXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Celní 888/11,360 05 Karlovy Vary 5
<br> (dále jen "žadatel"),podle § 93 odst.3 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
<br> do 31.3.2023 platnost územního rozhodnutí spis.zn.Výst/03585/18,č.j.Výst/P/00409/19 ze dne 8.2.2019
<br> na stavbu
<br> Bečov - VDJ Krásné Údolí a zásobní řád
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2923/1,2923/2,2927/1,2951/1,2951/2,3163,3164/2 v
<br> katastrálním území Bečov nad Teplou,parc.č.200/3,214,315/1,315/2 v katastrálním území Chodov u
<br> Bečova nad Teplou,parc.č.895/2,899/2,943/1,943/3,943/10,1029,2382/2,2414/1 v katastrálním
<br> území Krásné Údolí <,>
<br> Pozemky dotčené pracovním pruhem stavby: parc.č.3112 v katastrálním území Bečov nad Teplou,parc <.>
<br> č.219/1 v katastrálním území Chodov u Bečova nad Teplou,parc.č.867/1,867/5,867/10,868/1 <,>
<br> 1233/43 v katastrálním území Krásné Údolí <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech,Studentská 328/64,360 07 Karlovy Vary 7
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Vydané ú...

Načteno

edesky.cz/d/4568781

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz