« Najít podobné dokumenty

Město Hrotovice - Veřejná vyhláška - Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrotovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí
Městský úřad HROTOVICE - odbor Výstavby a ŽP
<br> nám.8.května 1,675 55 Hrotovice tel.568 838 537.568 838 538 fax : 568 860 324,e-mail: stavebni©hrotoviceoz
<br> Sp.zn.: MUHR/OVŽP/840/20-JN Dne: 8.4.2021 Č.j.; MUHR/OVZP/904/21
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX N ejedlíková
<br> Ifraj Vysočina Zižkova XXXX/XX XXX XX Jihlava
<br> v zastoupení na základě plné moci
<br> Sweco Hydroprojekt a.s.Táborská 940/31 140 16 Praha
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> * SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ s PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br> MěÚ Hrotovice,odbor výstavby a ŽP,jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením % 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve Znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 4.5.2020 na žádost,kterou podal
<br> Kraj Vysočina,IČ 708 90 749,Žižkova 1882/57,587 33 Jihlava <,>
<br> v zastoupení na základě plné “moci Sweco Hydroprojekt a.s <.>,IC 264 75 081,Táborská 940/31,140 16 Praha <,>
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci " 11/351 TŘEBÍČ - KŘIŽ.5 111399,2.ČÁST "
<br> na pozemku parc.č.714/5,714/20,714/6,714/8,714/7,779,714/19,714/9,714/10,714/16,714/15,646/10,910/2,714/25,715,714/22,714/24,662/9,663/59,717/2,662/3,717/1,842,823/2,884/2,822/2,192/121,822/1,192/122,192/119,714/3,192/123,185,192/120,192/124,714/28,192/118,718/25,718/22,718124,209/2,209/1,209/4,207/11,207/7,207/8,714/21,220,222/1,238/32 v katastrální území Valeč u Hrotovic,parc.č.803/1,597/4,800/5 v katastrální území Dalešice <.>
<br> Průběh řízení : Dne 4.5.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.Uvedeným dnem bylo zahájeno
<br> územní řízení.Stavební úřad shledal,že předložená žádost nemá předepsané náležitosti,a proto žadatele vyzval dne 19.5.2020 k doplněnížddostí ve lhůtě do 31.7.2020 a řízení přerušil <.>
<br> Žadatel podal dne 14.7.2020,evid.pod č.j.MUHR/OVŽP/1410/20-JN žádost o prodloužení lhůty na doplnění podkladů do 30.11.2020,zdůvoda nemožnosti doplnění Rozhodnutí (trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského ...

Načteno

edesky.cz/d/4568765

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrotovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz