« Najít podobné dokumenty

Město Kralovice - Veřejná vyhláška - vrtaná studna k.ú. Vrážné nad Střelou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - vrtaná studna k.ú. Vrážné nad Střelou
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova tř.2,Kralovice PSČ 331 41
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
pracoviště Manětínská 493,Kralovice PSČ 331 41
<br> Městský úřad Kralovice Str.1 (celkem 4) OŽP/7186/21 Sub
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE: 8.3.2021
<br> Č.j.: OŽP/7186/21 Sub
<br> SZ: OŽP/1211/2021 Sub
<br> VYŘIZUJE: Šubrt
<br> TEL.: 373 300 258
<br> IDDS: jidbxnx
<br> E-MAIL: subrt.pavel@kralovice.cz
<br> DATUM: 8.4.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ
<br> K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Bolina Vojtěch,nar.18.11.1991,Na Sklárně 1066,33023 Nýřany
<br> XXXXXXX XXX,nar.X.X.XXXX,Jiráskova 944,33023 Nýřany
<br> podali dne 8.3.2021 žádost
<br> a) o vydání povolení k odběru podzemních vod z vrtané studny na pozemku p.č.1192/6
v k.ú.Vrážné nad Střelou,obec Pláně,kraj Plzeňský,HGR 6230 Krystalinikum,proterozoikum
<br> a paleozoikum v povodí Berounky,útvar podzemních vod č.62300 Krystalinikum <,>
<br> proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky,č.h.p.1-11-02-0650-0-00:
<br> Navrhované parametry nakládání s vodami:
<br> Množství podzemních
<br> vod
<br> QPRŮMĚR [l/s] QMAX [l/s] QMĚSÍC [m3/měsíc] QROK [m3/rok]
<br> 0,004 0,024 12 140
<br> Původ vody - zdroj vody: podzemní voda
<br> Typ odběrného objektu: vrt
<br> Související vodní díla: vrtaná studna
<br> Účel nakládání s podzemními vodami: individuální zásobování rekreačního
<br> objektu vodou
<br> Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: na dobu spojenou s užíváním
<br> vodního díla
<br> Počet měsíců v roce,kdy se odebírá: 12
<br> Počet dnů v roce,kdy se odebírá: 365
<br> Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi v JTSK): 1045649,820978
<br> b) o vydání společného územního a stavebního povolení k vodnímu dílu – vrtané studny – dle
dokumentace pro vydání společného povolení „Hydrogeologické posouzení a projekt studny
<br>  výstroje Js 117 mm,pozemek p.č.1192/6 katastrální území Vrážné nad Střelou (okres
Plzeň-sever)“,na pozemku p.č.1192/6 (zahrada) v k.ú.Vrážné n...

Načteno

edesky.cz/d/4568714

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz