« Najít podobné dokumenty

Město Kralovice - Veřejná vyhláška - studna na p.č.8 k.ú. Slatina u Chříče

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - studna na p.č.8 k.ú. Slatina u Chříče
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova tř.2,Kralovice PSČ 331 41
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
pracoviště Manětínská 493,Kralovice PSČ 331 41
<br> Městský úřad Kralovice Str.1 (celkem 4) OŽP/7148/21 Sub
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE: 18.2.2021
<br> Č.j.: OŽP/7148/21 Sub
<br> SZ: OŽP/1192/2021 Sub
<br> VYŘIZUJE: Šubrt
<br> TEL.: 373 300 258
<br> IDDS: jidbxnx
<br> E-MAIL: subrt.pavel@kralovice.cz
<br> DATUM: 8.4.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ
<br> K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> XXXXXXXX XXXX XXX <.>,nar.XX.X.XXXX,Slatina 37,33141 Slatina
<br> v zastoupení: XXXXXXXX XXXXXXXX,Losiná č.e.XXX,XXXXX Nezvěstice,IČO: 02730553
<br> podala dne 18.2.2021 žádost
<br> a) o vydání povolení k odběru podzemních vod ze studní na pozemku p.č.8 v k.ú.Slatina
u Chříče,obec Chříč,kraj Plzeňský,HGR 6230 Krystalinikum,proterozoikum a paleozoikum
<br> v povodí Berounky,č.h.p.1-11-02-1170-0-00:
<br> Navrhované parametry nakládání s vodami:
<br> Množství podzemních
<br> vod
<br> QPRŮMĚR [l/s] QMAX [l/s] QMĚSÍC [m3/měsíc] QROK [m3/rok]
<br> 0,014 0,5 38,3 466
<br> Původ vody - zdroj vody: podzemní voda
<br> Typ odběrného objektu: studna a vrt
<br> Související vodní díla: kopaná studna a vrtaná studna
<br> Účel nakládání s podzemními vodami: živočišná výroba,závlahy,individuální
<br> zásobování rodinného domu vodou
<br> Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: na dobu spojenou s užíváním
<br> vodního díla
<br> Počet měsíců v roce,kdy se odebírá: 12
<br> Počet dnů v roce,kdy se odebírá: 365
<br> Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi v JTSK):
<br> kopaná studna: 1046379,800144
<br> vrtaná studna: 1046383,800140
<br> b) o vydání společného územního a stavebního povolení k vodnímu dílu – kopané a vrtané
studny – dle dokumentace pro vydání společného povolení „Trubní studna a širokoprofilová
<br> studna na pozemku p.č.8 k.ú.Slatina u Chříče“,na pozemku p.č.8 (zahrada) v k.ú.Slatina
<br> u Chříče,obec Chříč,kraj Plzeňský,H...

Načteno

edesky.cz/d/4568713

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz