« Najít podobné dokumenty

Město Kamenický Šenov - Zveřejnění pronájmu části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kamenický Šenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zveřejnění pronájmu části p.č.988-4
MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICKÝ ŠENOV- Odbor rozvoje města a stavební úřad
se sídlem Osvobození 470,4714 14 Kamenický Šenov,tel: 487 712 018,spackova@kamenicky-senov.cz
<br> Město Kamenický Šenov zveřejňuje tímto podle §39 zákona č.128/2000Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Rady města Kamenický Šenov ze dne
<br> 1.4.2021 – číslo usnesení: RM 3/65-2021 následující:
<br>
<br> Záměr pronájmu nemovitosti
<br> části pozemku p.č.988/4 ostatní plocha,ostatní dopravní plocha o výměře cca 8m2 v k.ú <.>
<br> Kamenický Šenov a 2 ks mobilních stánků do konce letošní sezony,tj.do konce října 2021 za
<br> účelem uskladnění a půjčování koloběžek a kol,za cenu dle usnesení zastupitelstva města č.23 č <.>
<br> usnesení ZM 23.2/11/2021 konané dne 31.3.2021 společnosti Cyklopujcovna.com,s.r.o.Záměr je
<br> směřován na podporu turistického ruchu a rozšíření služeb návštěvníkům a občanům města
<br> Kamenický Šenov <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Termín podání žádostí nebo vyjádření do : 26.4.2021
<br> (Nevylučuje se podání nabídek i jinými osobami)
<br>
<br> Další informace podá odbor rozvoje města a stavební úřad tel: 487 712 018
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4568693

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kamenický Šenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz