« Najít podobné dokumenty

Město Jilemnice - Zápis z 57. schůze RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jilemnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 57. schůze RM
57.scnůzs RADY MĚSTA JILEMNICE konaná dne 7.4.2021 od 16.30 hod.v kanceláři starosty města
<br> Přítomni: všichni členové rady města (Richter on line),Faistauer
<br> PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ: Návrh programu i všechna usnesení byly schváleny jednomyslně <.>
<br> l FINANCE
<br> 1.1 Poskytnutí dotace z Grantového programu SPORT města Jilemnice na rok 2021
<br> Viz příloha č.].ZM schválilo dne 21.12.2020 usnesením č.62/20 Grantový program SPORT města Jilemnice pro poskytování dotací vroce 2021.Dle novely zákona č.250/2000 Sb.poskytnutí dotace do 50.000- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy schvaluje RM.Žadatelé podali 32 žádostí,pracovní skupina hodnotila 32 žádostí <.>
<br> 34/21 RM schvaluje poskytnutí dotací z Grantového programu SPORT města Jilemnice na rok 2021 dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací.Žádosti s návrhem dotaci nad 50.000 Kč budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města.lenčlová,15.4.2021/ RM schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z grantového programu SPORT dle předloženého návrhu <.>
<br> 1.2 Poskytnutí dotace z Grantového programu Zdravého města a MA21 města Jilemnice na rok 2021
<br> Viz příloha č.2.ZM schválilo dne 21.12.2020 usnesením č.63/20 Grantový program Zdravého města a M21 města
<br> Jilemnice pro poskytování dotací v roce 2021.Dle novely zákona č.250/2000 Sb.poskytnutí dotace do 50.000; KČ a
<br> uzavření veřejnoprávní smlouvy schvaluje RM.Žadatelé podali 14 žádostí,pracovní skupina hodnotilo 14 žádostí <.>
<br> <.>
<br> 35/21 RM schvaluje poskytnutí dotací z Grantového programu Zdravého města a MA21 města Jilemnice na rok 2021 dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací./Kynčlová,15.4.2021/ RM schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z grantového programu Zdravého města a MA21 dle předloženého návrhu <.>
<br> 1.3 Poskytnutí dotací z Grantového programu Podpora podnikatelů COVID II
<br> Viz příloha č.3....

Načteno

edesky.cz/d/4568663

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jilemnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz