« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - 7. RMZ 12. 4. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7. RMZ 12. 4. 2021
Program jednání Rady města Zlína
<br> Typ jednání: Jednání:
<br> RMZ 7.schůze Rady města Zlína,konaná dne 12.4.2021
<br> Čas jednání: Místo jednání: Bodů: 45
<br> 13:00 míst.č.202
<br> Seznam materiálů
<br> 1P Pozemky - majetkoprávní úkony
<br> 2P Pozemky - záměr darovat pozemek - obec Lípa
<br> 3P Nebytové prostory - schválení pravidel pro snížení nájemného,uzavření smluv o nájmu,uzavření dohody o
narovnání,uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor
<br> 4P Družstevní bydlení Zlín – aktuální informace o postupu prací na založení Bytového družstva Slanice
<br> 5P Byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu a uzavření dohod o ukončení nájmu bytu
<br> 6P Byty - mimořádné přidělení bytů a uzavření smluv o nájmu bytu
<br> 7P Byty - změna nájemce bytu ve spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí
<br> 8P Rozpočtové opatření č.13/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021
<br> 9P Rozpočtové opatření č.14/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021
<br> 10P Rozpočtové opatření č.15/2021 – navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2021
<br> 11P Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ na úhradu nákladů spojených s provozem tělovýchovných a
sportovních zařízení na území města Zlína v roce 2021
<br> 12P Žádost o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Zlína - Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Zlín
<br> XXP Priority místní části Klečůvka pro rok 2021
<br> 14P Schválení Plánu dopravní obslužnosti pro území měst Zlín a Otrokovice a obcí Bělov,Želechovice nad
Dřevnicí a Hvozdná na období 2021 - 2027
<br> 15P Integrovaný plán rozvoje území Zlín - revize 44.výzvy
<br> 16P Změna na pozici manažera IPRÚ/ITI
<br> 17P Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace území Díly III -
IV.- Morysovy domy - 2.etapa“
<br> 18P Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zajištění výkonu
zadavatelských činností v zadávacím ří...

Načteno

edesky.cz/d/4568605

Meta

Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zlín
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz