« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - odvolání_Ing_Martin Janečka_MBA_

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odvolání_Ing_Martin Janečka_MBA_
┌ ┐
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor stavebního řádu a životního prostředí
tř.Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
<br> prostřednictvím
<br>
Magistrát města Zlína
Odbor stavebních a dopravních řízení
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
<br>
<br>
Ve Zlíně dne 18.3.2021
<br>
<br>
<br>
spisová značka: MMZL-SÚ-061533/2020/Chme
<br> číslo jednací: MMZL 024097/2021
<br> odvolatel: XXX XXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX
bytem Zlín,Lešetín I 679/8,760 01 Zlín
<br>
právně zastoupen panem Mgr.Filipem Petrášem,advokátem,zapsaným v ČAK pod ev.č.14619 <,>
Advokátní kancelář XXXXXX XXXXX,s.r.o <.>,se sídlem Zlín,2.května 7134,PSČ 760 01
<br>
<br>
ODVOLÁNÍ
proti rozhodnutí Magistrátu města Zlína,Odboru stavebních a dopravních řízení (stavební úřad),ze dne 3.3.2021 <,>
vydaného pod č.j.MMZL 024097/2021,kterým (A) byl,dle ustanovení § 94p odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění předpisů následujících (dále také „ stavební zákon“) a ustanovení
§ 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu <,>
ve znění předpisů následujících (dále také „vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování“),schválen stavební
záměr na stavbu „REZIDENCE VLOČKA,Zlín – Lešetín,st.parc.č.767,k.ú.Zlín“ Lešetín I,Zlín,(B) bylo,podle
ustanovení § 66 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění předpisů následujících (dále jen „správní
řád“),zastaveno řízení o povolení výjimky podle ustanovení § 169 odst.2 stavebního zákona,(C) bylo,dle ustanovení
§ 141 odst.1 stavebního zákona,uloženo panu Ing.Martinovi Janečkovi,MBA,bytem Lešetín I 679/8,Zlín,a panu
Martinovi Janečkovi,bytem Lešetín I 679/8,Zlín,jakožto vlastníkovi a oprávněnému z věcného břemene,aby umožnili
provedení vybraných stavebních prací z pozemku parc.č.884 v k.ú.Zlín <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> přílohy:
1) plná moc
2) vybraná část Územního plánu Zlín (kopie str.883)
3) Kvítková ulice (křižovatka Lešetín I + II)
4) Kvítková ulice (křižov...

Načteno

edesky.cz/d/4568579

Meta

Jednání zastupitelstva   EIA   Stavby   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zlín
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz