« Najít podobné dokumenty

Město Humpolec - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Humpolec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
;,OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Mgr.XXXX XXXXX,tajemník Městského úřadu Humpolec vyhlašuje v souladu s ustanovením © 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,a o změně některých zákonů,v platném znění,výběrové řízení na pozici: úředník/úřednice pro zajišťování výkonu správních činností na úseku investiční činnosti města Humpolce,v rámci Odboru místního hospodářství MěÚ Humpolec,s místem výkonu práce Humpolec.Požadujeme:
<br>.státní občanství České republiky,popř.cizí státní občanství,kdy uchazeč má v České republice trvalý pobyt a ovládá jednacíjazyk,tj.češtinu;
<br>.minimálně středoškolské vzdělání technického směru,přednostně směr stavební;
<br>.věk nad 18 let,způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost;
<br>.základní orientaci v zákonech č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),č.134/2016,o zadávání veřejných zakázek,č.183/2006 Sb,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),všechny v platném znění;
<br>.výbornou schopnost práce s ICT technikou,velmi dobrou znalost v používání běžného kancelářského software;
<br>.řidičské oprávnění skupiny B,schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností <.>
<br> Výhodou:
<br>.autorizace udělená dle 5 3 písm.b) resp.c) zákona č.360/1992 Sb <.>,o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,v patném znění
<br> 0 základní znalost komunikace v anglickém nebo německém jazyce <.>
<br> Nabízíme:
<br>.9.platovou třídu
<br>.zaměstnanecký poměr na dobu neurčitou,nástup nejpozději od 1.7.2021
<br> o možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
<br> Uchazeč předloží písemnou přihlášku,která musí obsahovat tyto náležitosti:
<br>.jméno,příjmení,titul uchazeče
<br> datum a místo narození uchazeče
<br> státní příslušnost uchazeče
<br> místo tn/alého pobytu uchazeče
<br> číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu.datum a podpis uchazeče
<br> K přihlášce je nutné př...

Načteno

edesky.cz/d/4568530

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Humpolec
13. 04. 2021
13. 04. 2021
12. 04. 2021
12. 04. 2021
12. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Humpolec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz