« Najít podobné dokumenty

Město Rumburk - Výpis usnesení z RM č. 92, konané dne 31.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rumburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vývěs_č._177-2021.pdf (252 kB)
 1
<br> Výpis usnesení
<br> z 92.schze Rady msta Rumburk <,>
konané dne 31.bezna 2021
<br> 1.Schválení programu
Usnesení .1304/2021/RM92
Rada msta Rumburk projednala a schválila program 92.schze Rady msta Rum-
burk <.>
<br> 2.Kontrola plnní usnesení z pedcházejících schzí rady msta
Usnesení .1305/2021/RM92
Rada msta Rumburk projednala a bere na vdomí kontrolu plnní usnesení z ped-
cházejících schzí RM <.>
<br> 3.Schválení roní úetní závrky k 31.12.2020 školských píspvkových organizací
msta Rumburk a návrh na rozdlení výsledk hospodaení tchto organizací za
rok 2020
Usnesení .1306/2021/RM92
Rada msta Rumburk projednala a:
<br> a) schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm.o) zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zízení) v platném znní úetní závrky píspvkových organizací msta
Rumburk sestavené k 31.12.2020:
1.Mateská škola Rumburk,Komenského 864/8,408 01 Rumburk;
2.Mateská škola Rumburk,V Podhájí 277/12,408 01 Rumburk;
3.Mateská škola Rumburk,Sukova 1047/4,408 01 Rumburk;
4.Mateská škola Rumburk,V.Kováe 398,408 01 Rumburk;
5.Mateská škola Rumburk,Krásnolipská 463/8,408 01 Rumburk;
6.Základní škola Rumburk,Tyršova ulice 1066/2,okres Dín,408 01 Rum-
burk;
7.Základní škola Rumburk,U Nemocnice 1132/5,okres Dín,408 01 Rum-
burk;
8.Základní škola Rumburk,V.Kováe 85/31,okres Dín,408 01 Rumburk
v pedloženém znní <.>
<br> b) bere na vdomí v souladu s § 102 odst.2 písm.b) zákona 128/2000 Sb <.>,o ob-
cích (obecní zízení) v platném znní výsledky hospodaení tchto píspvko-
vých organizací msta Rumburk za rok 2020:
1.Mateská škola Rumburk,Komenského 864/8,408 01 Rumburk,píspvková
organizace - výsledek hospodaení ve výši 33,44 K;
2.Mateská škola Rumburk,V Podhájí 277/12,408 01 Rumburk,píspvková
organizace - výsledek hospodaení ve výši 189 030,01 K;
3.Mateská škola Rumburk,Sukova 1047/4,408 01 Rumburk,píspvková or-
ganizace - výsledek hospoda...

Načteno

edesky.cz/d/4568525

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rumburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz