« Najít podobné dokumenty

Město Mariánské Lázně - Pronájem - ul. Hlavní tř. 319 (nebytový prostor), M.L.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mariánské Lázně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem (88.44 kB)
MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Ruská 155/3
<br> 353 01 Mariánské Lázně
<br> Zveřejnění záměru obce
<br> dle ust.§ 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,na
dobu předepsanou zákonem
<br> pronajmout hmotnou nemovitou věc
(nebytový prostor)
<br> - adresa objektu: ul.Hlavní,č.p.319
<br> - katastrální území,obec: k.ú.a obec Mariánské Lázně
<br> - číslo,druh pozemku: st.p.č.312/1
<br> - umístění objektu: 1.nadzemní podlaží,dvorní trakt,nebyt.jedn.č.319/10,o výměře
46,80m2
<br> - energetická náročnost
budovy: G
<br> - účel užívání: obchod,služby s denním provozem
<br> - prohlídka objektu: po dohodě,viz níže uvedený kontakt
<br> - další podmínky: podání nabídky do podatelny Městského úřadu Mar.Lázně v zalepené
<br> obálce označené: „Nájem nebytového prostoru v ul.Hlavní,č.p.319 -
neotevírat“ nejpozději do 03.05.2021 do 14:00 hod <.>
<br>
Vyplněné tiskopisy žádosti včetně povinných příloh uvedených v žádosti zasílejte,popř.odevzdejte
na podatelně MÚ na adresu: Městský úřad,odbor majetku,Příčná 647,353 01 Mariánské Lázně <.>
Tiskopisy žádosti a Sazebník nájemného jsou k dispozici na odboru majetku a na internetových
stránkách města: www.muml.cz <.>
S případnými dotazy,připomínkami se obracejte na Městský úřad,odbor majetku <.>
Jméno referenta,kontakt: XXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> XXXX XXXXXXX
vedoucí odboru majetku
<br> Datum vyvěšení: XX.04.2021 Datum sejmutí: 04.05.2021
<br> Č.j.: OM/21/376/RM

Načteno

edesky.cz/d/4568473

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Mariánské Lázně
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Mariánské Lázně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz