« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Inzerát 027/2021 OSP terénní sociální pracovník 03 prodl. 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

i_027_21_OSP_terenni_socialni_pracovnik_03.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Informace k inzerátu č.027/2021
Termín pro podání přihlášek byl prodloužen do 20.04.2021
<br> Magistrát města Brna
<br>
<br> přijme
<br> na funkční místa úředníků/úřednic
<br> v pracovním poměru na dobu určitou do 31.03.2022
<br> (po dobu realizace projektu „Kontaktní místo pro bydlení v Brně“)
<br>
<br> t e r é n n í s o c i á l n í p r a c o v n í k
<br> Odbor sociální péče,Oddělení sociálního začleňování,referát pro sociální integraci
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br> (inzerát č.027/2021)
<br>
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Zajišťuje odborné sociální poradenství osobám,kterým je poskytnuto sociální bydlení.Těmto osobám
<br> poskytuje komplexní a flexibilní podporu podle individuálních potřeb.Vypracovává spolu s nimi individuální
<br> plán,který pravidelně vyhodnocuje a reviduje.Pracuje na zvýšení kompetencí k udržení bydlení a vytvoření
<br> podpůrné sítě těchto osob.Provádí monitoring u zabydlených domácností.Dále pracuje s domácnostmi,které
<br> teprve získají sociální bydlení,poskytuje jim komplexní podporu při zabydlení a v prvních měsících bydlení <,>
<br> zaměřuje se na proces zotavení a integrace domácností <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce podá: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Platové podmínky: platová třída 10 – základní platový tarif od 21.260,- Kč do 31.240,- dle započitatelné
<br> praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: dle dohody,možno ihned po ukončení výběrového řízení <.>
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,splňující
<br> požadavky dle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  znalost právních předpisů vztahujících se k sociální oblasti:
<br>  zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v...

Načteno

edesky.cz/d/4568278

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz