« Najít podobné dokumenty

Obec Kelčany - Rozpočtové opatření č. 1/2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kelčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 1-2021.pdf [0,10 MB]
Obec Keitany.Kelčany 3.IČO 00544598 KE04 1.8,10 UROOfi
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> penzi -
<br> Zastupitelswu předloženy ke schválení úprevy rozpočtu
<br> Výdaje XXX XXX org: orgX N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 3639 6130 0.00 2 000.00 2 000.00 Pozemky Celkemza 53373639 0.00 2 000.00 2 00030 Komunální služby a územní rozvoj 3745 513? 100 000.00 451 000.00 39 000.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2) 3?45 5122 0.00 59 000,00 59 000.00 Stroje.přístroje a zařízení Celkem za Par: 3745 100 000.00 -2 000.00 98 000.00 Péče o vzhled obcí aveřajnou zeleň 3) 6171 5179 0.00 5 000.00 5 000.00 Ostatni nákupy jinde nezařazené 4) 6171 5222 25 000.00.! 000,00 25 000.00 Neinvestiční transfery občansk 5) 61?1 5229 11 000.00 -6 000.00 5 000.00 Osmeinvestiční dotace nezisk Celkem za Par: am 36 000.99 0.00 35 000.00 Činnost místní-správy Výdaje celkem 136 000.00 0.00 1.36 000.00 Změna závazných ukazatel-ů Výdaje Par Pot omi org-2 Původní Změna Po změně Název 3639 xxxx xxxxx xxxxx 17 700.00 2 000.00 19 700,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde 3745 xxxx xxxxx xxxxx 902 000.00 -2 000.00 900 000.00 Péče o vzhled obcí & veřejnou zeleň Výdaje celkem 919 700,00 0,00 919 700,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
<br> ad 1) směna
<br> ad 2) štěpkovač
<br> ad 3) členské příspěvky ad 4) KPDZ,hasiči
<br> ad 5) MAS
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.25012000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 12.03.2021
<br> Zpracoval: Bábíková Věra dne: 08.04.2021

Načteno

edesky.cz/d/4567550


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kelčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz