« Najít podobné dokumenty

Obec Vysoká Libyně - Nabídka kominictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoká Libyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oprávnění.pdf (803.41 kB)
\\ Sloknv kovo,a s.\ Sc <ídlem Kovodělská 794 596 85 Moravský Písek ) ILO 60752554
<br> DrC: czsa752554
<br> 518 387 605
<br> 518 337 805
<br> vanantéislokovxz
<br> Tele ion Fav \ E mal!
<br> ) Prahlašu/e že proškolrl níže uvedenou odborně způsobilou osobu v rozsahu nutném )( provádění nuol níže uvedených stacmnárních zdrojů na pevná paliva podle 5 17 odstavec 1 písmeno h) <,>
<br> \ ukona č 201/2012 Sb.o ochraně ovzdušl a uděluje
<br> Oprávnění 9.č.SL000437 k msta/aci,provozu a údržbě gpalovqgíha stacionárnlllo zdr01e
<br> *J *eno.hara! AdrESH Žádlovrce 34 Piumem.Plocek 78983 Loštice
<br> íČO: 5104815
<br> FDBÍLUUŠÍO \ ErmÍaWplocek k©gmall cz * Tele'f-on'ř 774 122 701 _ Sídlo Žádlovice 34 789 83 Loštlce
<br> % iC O 510 “! \ odborne způsobilá osoba/'e oprávněna provádět kontroly technického stavu a provozu Í spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva dle příslušných ustanovení zákona 201/2012 Sb <.>
<br> Í o ochraně ovzduší pro zdroje:
<br> ) Kat/e adhořivací: Variant SL 27,SL 33,SL 40 Variant SL 27-3,SL 33-3,SL-4,SL E
<br> \ ) Variant SL 170,SL 22D,SL 350 Variant SL 18D,SL 231),SL 270,SL 340,SL 390
<br> [ Kat/e automatické se šnekavým \ dapravnikem: Variant SI.12A,22A,SL 33A,SL 33AU
<br> SLOKOV kovo a.s.I
<br> Razítko a podpis:
<br> lunconm vrhal—fu
<br> Hot — Fire hlašuje,ILI nutném pro prnYlldČnl Lamr nwm—ný \\
<br> iíh— n\mlcnnn /pnsoht|nu n\nhu \' m „ 012 \l
<br> prniknhlni u vaná \ich „hniu na pevná pnln'n podle 517.ndstmc
<br> ochraně mvtlu <.>
<br> nm a ndi
<br> k inslala odborně způsobilé (\subc
<br> Titul.lnu.lmcnn lvu-rl l'IIJnlUnl' Plncck
<br> l);uuni nnwzcnr 2.7,l.WSS
<br> Ícl:
<br> () | LF S|\l\l.\' r
<br> ( nlbnrn'- musobilzi n (i jc oprávněna prnv.t lmntmly tccluiickc'hn STAVU (\ prm )zu spalovacího ' iihn zdruic nn pcv i\u dle 17 sl ch ustanoveni zákonu č.201/2012 Sb.o ochraně
<br> m'íduši pro Iytn Al '
<br> všechna topidla \3 rábč.společností Prity
<br> Plnlnnsl nprmnůni tin: ],2022
<br> V) tavilzlir.me REVIZE—K.Dne: 10_ 13.2016 Žadlowoním...
LETÁK.pdf (362.22 kB)
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva <.>
<br> Dále pak provádí revize,kontroly a čištění komínů <,>
kontroly kotlů na plynná paliva <.>
<br>
<br>
<br>
<br> -cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 400 Kč
<br> -cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč
<br>
<br>
608 748 989
<br>
<br>
S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o
Malá Morávka 287,793 36
<br> IČO: 04346971
<br>
<br>
<br> Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971,05104815,02138115,02695308

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vysoká Libyně
09. 04. 2021
08. 04. 2021
24. 03. 2021
24. 03. 2021
12. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vysoká Libyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz