« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Sedlo (Tachov) - Sčítání 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Sedlo (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

leták.pdf (125.73 kB)
scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683
<br> Počítejte s námi <.>
Bezpečně.Online.Raz dva <.>
<br> Sčítání je v plném proudu.Týká se nás všech.Každá odpověď může
ovlivnit,jak bude život v naší zemi vypadat.Děkujeme všem,kteří
se už sečetli.Pokud jste tak ještě neučinili,máte XXX do XX.X.XXXX <.>
<br> XX.3.– 11.5.Sčítání online na scitani.cz
Formulář lze vyplnit z počítače,tabletu či mobilu.Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem.Je to snadné a ušetříte čas.Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu,přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby.Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu,kdo to sám nezvládne <.>
<br> 17.4.– 11.5.Sčítání pomocí listinného formuláře
Pokud se nesečtete online,budete vyplňovat listinný formulář <.>
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání,která se nacházejí na vybraných
poštách.Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem.Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě <.>
<br> Jednoduše
Ať jste doma nebo na cestách,nejlepší
je sečíst se online.Jde to odkudkoliv <.>
Sečíst můžete nejen sebe,ale také
celou rodinu <.>
<br> Bezpečně
Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet <,>
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření <.>
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje <.>
Sčítání 2021 - 1.docx (18.07 kB)
BEZPEČNĚ,ONLINE,RAZ DVA.SČÍTÁNÍ 2021 <.>
<br> Online sčítání 27.3.- 11.5.2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26.na 27.3.online sčítáním.Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11.5.Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21,která je dostupná v Google Play i App Store.Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti,ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné <.>
<br> Listinné sčítání 17.4.- 11.5.2021
Kdo se nesečte online,má zákonnou povinnost od 17.4.do 11.5.vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři,což jsou zaměstnanci České pošty,příp.Českého statistického úřadu.Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak,že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně,jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek,při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor,dezinfekce,fyzický kontakt primárně venku,minimalizace doby kontaktu).Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus.Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů.V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683,napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři <.>
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále).Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout.I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení <.>
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je p...
Sčítání 2021.pdf (176.72 kB)
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
<br> 1
<br> Číslo jednací: CSU-003539/2021
<br>
Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26.na 27.3.2021.K dnešnímu dni se prostřednictvím elektro-
nického sčítacího formuláře sečetlo více než čtyři miliony obyvatel.Zájem lidí o online sčítání se
na úrovni jednotlivých obcí,okresů a krajů liší.Podívat se na aktivitu obyvatel jednotlivých krajů
se můžete zde <.>
<br> Sčítání je z pohledu obcí zcela jedinečným zdrojem XXX o obyvatelstvu,jeho struktuře,podmín-
kách bydlení či ekonomické aktivity.Tyto údaje jsou zcela zdarma k dispozici pro realizaci roz-
vojových programů a projektů obcí.Jedná se o jednu z velmi mála oficiálních statistik dostupných
v tak vysokém územním detailu.Doplním,že ukazatel o počtu obyvatel obce,který právě vy-
chází ze sčítání,má po každoroční aktualizaci počtem narozených,zemřelých a údaji o stěhování
přímý vliv na výpočet podílu obcí na výnosech v souladu se zákonem o rozpočtovém určení
daní <.>
<br> Je proto v našem společném zajmu,aby všechny domácnosti vyplnily a odevzdaly sčítací formu-
lář.V důsledku protiepidemických opatření bylo dne 30.3.2021 vydáno oznámení o prodlou-
žení možnosti sečíst se online až do 11.5.2021.Je to velmi jednoduché,rychlé a bezpečné <.>
Rád bych Vás požádal o spolupráci při informování Vašich obyvatel.V příloze tohoto dopisu za-
síláme aktualizovanou informaci pro občany,kterou jste původně obdrželi před začátkem sčí-
tání a informační leták,který budeme distribuovat příští týden domácnostem <.>
<br> Prosím Vás o jejich zveřejnění způsobem,který je u Vás obvyklý - na webu a sociálních sítích
obce,v místních zpravodajích,případně odvysílání informace v obecním rozhlase nebo i pro-
střednictvím místního televizního vysílání.Současně si Vás dovoluji požádat o neformální pod-
poru online sečtení při kontaktech s obyvateli,a to s ohledem na současnou epidemickou situaci
a vyšší kvalitu takto sebraných dat <.>
<br> Pokud se někd...

Načteno

edesky.cz/d/4567537


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Sedlo (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz