« Najít podobné dokumenty

Obec Bílence - Schválený rozpočet na rok 2021 - DSO ROZVOJ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2021 - DSO ROZVOJ.pdf (1.7 MB)
scHvÁLENÝ RozpočET NA RoK2o21 - Dso RoZvoJ
<br> RozpočrovÉ pŘfuMy
<br> RozpočrovÉ y oa.le
<br> SoUcET
"6171 člruruosr uisrruispRÁvy
<br> vÝonle z rlnRručHicn openncí
<br> Rozpočet byl schválen na jednání valné hromady dne 1 8,3.2021 usnesením Č.0412021
<br> 6171 5021 Ostatní osobní vtidaie (vedení ekonom.agendy) 8 000,00 8 000,00 0,00
<br> 6171 51 66 asistenční činnost (mandátní smlouva,HSRCH) 14 000,00 14 000,00 22 000,00
<br> 6171 51 69 Nákup služeb (poplatek za software) 7 000,00 7 000,00 7 000,00
<br> 6171 5229 Členskri p íspěvek HSRCH 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> SOUČer bez paragrafu:
<br> pŘfunny cELKEM
<br> 35 000,00
<br> 35 000,00
<br> oDPA PoL.Popis
Konečnl rozpočet
<br> 2a20
<br> P edpoklad
čerpáni k
<br> 31.12.2a2a schválen,i rozpočet p ipominkv
<br> 4121 Neinvestiční priiaté dotace od obcí 35 000,00 35 000,00 35 000,00
<br> Paraoraf Položka Popis
Konečn rozpočet
<br> 2020
<br> P edpoklad
čerpáni k
<br> 31.12.2020 Schválen rozpočet pfipomínky

Načteno

edesky.cz/d/4567531


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz