« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalnov-Lísky - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalnov-Lísky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.pdf
ll Krajský úřad
<br> Zlínského kraje
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu dle rozdělovníku oddělení územního plánování
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 01.04.2021 lng.XXXXX XXXXXXXX KUZL XX XXX/XXXX KUSP XXXX/XXXX ÚP
<br> OZNÁMENÍ veřejného projednání návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního plánování,jako příslušný orgán dle ust.5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),v souladu s ust.g 42b odst.2 a 5 39 odst.1 vět druhé a třetí stavebního zákona,ve spojení s ust.€) 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a za použití Metodického sdělení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie ze dne 08.04.2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj <,>
<br> oznamuje
<br> konání veřejného projednání návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „A4 ZUR ZK"),které se uskuteční
<br> dne 11.05.2021 ve 13:00 hodin Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.Odkaz pro přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese: https :!lwww.kr-zlinskvoz/navrh—aktualizace—c-4—zasad-uzemniho-rozvoie-zlinskeho-kraie-cl—Sí 70.htm|
<br> (www.kr-zlinsky.cz r krajský úřad / Územní plánování / územní PLÁNOVÁNÍ / Dokumenty k projednání / Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje)
<br> Bezprostředně po ukončení výkladu návrhu A4 ZÚFt ZK bude přímý přenos pokračovat,budou zodpovězeny případné dotazy k řešení A4 ZUR ZK uplatněné účastníky jednání <.>
<br> A4 ZÚR ZK se na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení aktualizace zásad územního rozvoje a o jejím obsahu v souladu s ust.Š' 42b odst.11 a 5 42 odst.9 stavebního zákona zpracovává,projednává a vydává v rozsahu měnéných částí...
Veřejná vyhláška.pdf
<.>.Krajský úřad
<br> Zlínského kraje
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení územního plánování
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 01.04.2021 lng.XXXXX XXXXXXXX KUZL XXXXXXXXXX KUSP XXXX/XXXX ÚP
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> doručení návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného projednání
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního plánování,jako příslušný orgán dle ust.5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ust.5 42b odst.2 a 5 39 odst.1 vět druhé a třetí stavebního zákona,ve spojení s ust.€; 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),a za použití Metodického sdělení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie ze dne 08.04.2020 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj <,>
<br> doručuje návrh aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „A4 ZÚR ZK“) a oznamuje konání veřejného projednání,které se uskuteční dne 11.05.2021 ve 13:00 hodin Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.Odkaz pro přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese: Mas:!íwww.kr—zlinskv.cz/navrh-aktualizace-c-4-zasad-u2emniho-rozvoje-zlinskeho-kraie—cl-5170.html
<br> (www.kr—zlinsky.cz / krajský úřad ! Územní plánování / ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ! Dokumenty k projednání ! Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje)
<br> Bezprostředně po ukončení výkladu návrhu A4 ZÚFi ZK bude přímý přenos pokračovat,budou zodpovězeny případné dotazy uplatněné účastníky jednáni <.>
<br> A4 ZÚR ZK se na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení aktualizace zásad územního rozvoje a ojejím obsahu v souladu s ust.g 42b odst.11 a g 42 odst.9 stavebního zákona zpracovává,projednává a vydává v rozsahu měněných částí <...

Načteno

edesky.cz/d/4567525

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalnov-Lísky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz