« Najít podobné dokumenty

Obec Velká Chyška - Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velká Chyška.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška
Obec Velká Chyška
394 28 Velká Chyška 69,okres Pelhřimov
<br> tel.: 565442825,e-mail: info@velkachyska.cz,IČO 249289,č.ú.4729-261/0100 –KB Pacov
<br>
<br>
<br>
<br>
Vážení členové zastupitelstva obce,vážení občané,na základě
<br> ustanovení § 92,odst.1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,svolávám 20.veřejné zasedání zastupitelstva
<br> obce Velká Chyška na čtvrtek 15.dubna 2021 od 19:00 hodin do
<br> místnosti starosty <.>
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,schválení programu
2.Oprava kulturního domu Velká Chyška č.p.106 výběr
<br> zhotovitele
<br> 3.Různé
<br>
Velká Chyška 06.04.2021
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 06.04.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 16.04.2021
<br> Obec Velká Chyška
XXXXXX XXX,starosta

Načteno

edesky.cz/d/4567511

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velká Chyška      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz