« Najít podobné dokumenty

Obec Kobylice - Ptačí chřipka - Nařízení Státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kobylice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ptačí chřipka - Nařízení Státní veterinární správy
str.1 z 9
<br> Č.j.SVS/2021/043542-H
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „KVS
<br> SVS pro Královéhradecký kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c)
<br> a dále v souladu s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně
<br> některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a
<br> násl.vyhlášky č.36/2007 Sb <.>,o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č.299/2003
<br> Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
<br>
<br> Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy
<br> – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Starý Bydžov (754943) (okres Hradec
<br> Králové) v Královéhradeckém kraji <.>
<br> Čl.1
<br> Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br> 1.Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území:
<br> OBEC KOD KU NAZEV KU
<br> Nový Bydžov 707198 Chudonice
<br> Nový Bydžov 707163 Nový Bydžov
<br> Nový Bydžov 754927 Skřeněř
<br> Skřivany 748960 Skřivany
<br> Sloupno 750671 Sloupno nad Cidlinou
<br> Smidary 750921 Křičov
<br> Starý Bydžov 754943 Starý Bydžov
<br> Vinary 782173 Smidarská Lhota
<br> 2.Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:
<br> OBEC KOD KU NAZEV KU
<br> Barchov 600890 Barchov
<br> Hlušice 639923 Hlušice
<br> Hlušice 639931 Hlušičky
<br> Humburky 649317 Humburky
<br> Chlumec nad Cidlinou 651800 Chlumec nad Cidlinou
<br> Kobylice 732869 Kobylice
<br>
<br> str.2 z 9
<br> Kosice 669831 Kosice
<br> Kozojedy 797677 Kozojedy u Žlunic
<br> Králíky 672491 Chmelovice
<br> Králíky 672505 Králíky u Novéh...

Načteno

edesky.cz/d/4567507

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kobylice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz