« Najít podobné dokumenty

Obec Koválovice-Osíčany - Oznámení o konání zasedání ZO Koválovice - Osíčany dne 16. 4. 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Koválovice-Osíčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Koválovice - Osíčany 16. 4. 2021.pdf [0,18 MB]
Obec Kovalovice — Osíčany Kovalovice 67,798 29 Tištín
<br> okres Prostějov ICO: 00600024,tel.582 388 434,email: ou©koval0viceosicany.cz
<br> INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Koválovice—Osíčm
<br> Úřad obce Koválovice-Osíčany V souladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Koválovice-Osíčany,svolaného starostou Josefem Poláškem <.>
<br> Místo konání: OÚ Kovalovice Doba konání: pátek 16.4.2021 v 17.00 hodin Navržený program:
<br> 1.Prodej stavebních pozemků.2.Rozpočtová změna obce Kovalovice — Osíčany č.1/2021 3.Různé.4.Diskuze.5.Závěr.0 B E G
<br> KOVALOVICE-OSÍČANY okres Prostějov29 Tšt'n á! více čp 57,798 | 1 Kov :: IČOL00600024
<br> V Koválovicích 7.4.2021 XXXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> starosta obce Kovalovice - Osíčany
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne : 7.4.2021 Sejmuto z úřední desky dne : 16.4.2021
<br> Ve stejném termínu zveřejněno na elektronické úřední desce

Načteno

edesky.cz/d/4567505

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Koválovice-Osíčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz