« Najít podobné dokumenty

Město Brno - ŽP/5556/2021HPS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_ZP_5556_21_HPS_SUIV5.pdf
Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br>
Magistrát města Brna | Odbor životního prostředí | Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: VYŘIZUJE: XXXXX XXXXX XXXX XX.XX.XXXX
Č.J.: ŽP/5556/21/HPS TEL./E-MAIL: 542 174 309 /sucha.ivana@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 07.04.2021 do dne 07.05.2021
<br>
<br> je v budově pracoviště správce daně,Šumavská 35,3.patro,kancelář č.dveří 302
<br>
ve dnech
<br>
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
úterý od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin
<br>
<br> středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
<br> čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
<br>
pátek od 8:00 do 12:00 hodin
<br>
<br>
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.2020/000058/HPS,jímž se v něm
<br> uvedeným poplatníkům stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru <,>
<br> přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 01.01.2020 do 31 <.>
<br> 12.2020 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> POČET LISTŮ: 01
<br> Vyvěsit 30 dní!
<br>
XXXXX XXXXX
referent správy poplatku
<br>
<br>
<br>
2021-04-07T16:08:28+0200
XXXXX XXXXX cXXbcXXfXXXXdXXXXfXXXXeXXXXXXXebXXXXcffa

Načteno

edesky.cz/d/4567155

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz